Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ataskaitos/ dokumentai

Atitikties programų įgyvendinimo dokumentai

 

Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus atitikties programos įgyvendinimo ataskaita

Elektros energijos skirstymo operatoriaus atitikties programos įgyvendinimo ataskaita

AB LESTO atitikties programa
AB Lietuvos dujos" atitikties programa
Daugiau informacijos elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo atitikties programų klausimais:

Gabija Riaukienė
Atitikties vadovė

+370 612 38655
gabija.riaukiene@eso.lt

 

Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

ESO 2016 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  48,5
0,4 kV elektros tinklas  32,6
Nauji vartotojai  39,5
Ryšiai ir valdymo sistemos 3,2
Transporto priemonės 1,2
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 1,7
Kitas turtas  3,6
Investicijos, iš viso 130,7

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2016 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  11,5 
Dujų sistemų plėtra 10,5
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,6
Nematerialus tutas 0,4
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 6,4
Dujotiekiai 2,7
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,3
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,6
Investicijos, iš viso 18,5

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)   

 

Informacija apie darbo užmokestį
 Pareigybių grupės Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, €
Generalinis direktorius 1 5015
Aukščiausiojo lygio vadovai 6 4883

Ekspertai – specialistai – darbininkai

2457 1087

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai