Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ataskaitos/ dokumentai

Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

ESO 2016 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  48,5
0,4 kV elektros tinklas  32,6
Nauji vartotojai  39,5
Ryšiai ir valdymo sistemos 3,2
Transporto priemonės 1,2
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 1,7
Kitas turtas  3,6
Investicijos, iš viso 130,7

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2016 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  11,5 
Dujų sistemų plėtra 10,5
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,6
Nematerialus tutas 0,4
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 6,4
Dujotiekiai 2,7
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,3
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,6
Investicijos, iš viso 18,5

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)   

 

Informacija apie priskaičiuotas pinigų sumas per 2016 m. 6 mėn.
  Stebėtojų tarybos narių atlyginimai, Eur
Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas -
Stebėtojų tarybos narė Ilona Daugėlaitė -

Stebėtojų tarybos narys Petras Povilas Čėsna
(nepriklausomas narys)

782
  Darbo užmokestis, EUR Valdybos narių atlyginimai, EUR
Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius 27111 -
Valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius   8688
Valdybos narys Augustas Dragūnas   6030,20
Valdybos narys Rytis Borkys   6000,24
Valdybos narys Dalius Svetulevičius   5214
Valdybos narė Dalia Andrulionienė   6000,24
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba