Susisiekime

Dėl ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2021 m. kovo 30 d.

2021 m. kovo 30 d. eiliniame visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: 

1. Dėl pritarimo 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 metų metiniam pranešimui (pridedama)“. 

2. Dėl audituoto 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 

3. Dėl 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama)“. 

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 14 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Nr.

2021 m. kovo 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai

Akcininkų balsavimas

1.

Dėl pritarimo 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

881 512 158 „už“

0 balsų „prieš“

2.

Dėl audituoto 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

881 512 158 „už“

0 balsų „prieš“

3.

Dėl 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

881 512 158 „už“

0 balsų „prieš“

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).