Susisiekime

Informacija apie Tinklų verslo segmento Metodikos atnaujinimą: užtikrintas reguliavimo tvarumas

2021 m. spalio 20 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO, Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. spalio 15 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), vadovaudamasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nauja redakcija (nuoroda), priėmė nutarimą Bendrovės elektros skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos ateinančiam reguliavimo periodui (toliau – Nutarimas) (nuoroda).

Primenama, kad buvo kreiptasi į VERT su prašymu konkretizuoti Nutarime bei jo lydimuosiuose dokumentuose esančią informaciją, siekiu įvertinti galutinę atnaujintos Metodikos įtaką ESO ir AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) finansiniams rezultatams bei veiklos tvarumui (nuoroda). Atsižvelgdama į gautą iš VERT atsakymą, Grupė teikia galutinį vertinimą dėl Metodikos ir Nutarimo įtakos veiklai, kurį kartu su pokyčių detalizavimu pristatys 2021 m. spalio 20 d. konferencinio skambučio metu (nuoroda). Pristatymo skaidrės yra pasiekiamos Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Atnaujinus Metodiką ir toliau yra užtikrinama Grupės koreguoto EBITDA rodiklio prognozė 2021 metams (300–310 mln. eurų) ir 2024 metų tikslas (350–390 mln. eurų), dividendų politika bei 2021–2024 metų Strateginiame Plane numatytas investicijų planas.

Pagrindiniai Metodikos atnaujinimo efektai detalizuojami Nutarime:

  1. VERT nustatė papildomą tarifo dedamąją, įvertinusi tinklo atstatymo, plėtros bei kitų investicijų poreikį, numatytą ESO 10 metų investicijų planuose, kurios pagrindu į 2022–2026 m. laikotarpio ESO reguliuojamas pajamas kasmet bus įskaičiuojama 28 mln. eurų suma (140 mln. eurų 2022-2026 m. reguliavimo laikotarpiu). Papildomos tarifo dedamosios dydis nustatomas užtikrinant tvarų ESO įsiskolinimo lygį (Metodikos 14 punktas), kuris, Grupės vertinimu, atitinka ne didesnę nei 6,5x grynoji skola / EBITDA rodiklio reikšmę;
  2. Nutarimu perskaičiuojama ESO reguliuojamo turto vertė (angl. regulated asset base (RAB)), kuri, lyginant su 2021 metais, sumažėja 317 mln. eurų (nuo 1 414 mln. eurų iki 1 097 mln. eurų);
  3. nusidėvėjimo ir investicijų grąžos skirtumas už 2018–2021 m., preliminariu Grupės vertinimu sudarantis 160 mln. eurų, didžiąja apimtimi (96 proc.) turės būti grąžintas 2032–2036 m. laikotarpiu. Numatoma, kad su VERT suderintas skirtumo grąžinimo grafikas galės būti koreguojamas atsižvelgiant į tvarų ESO įsiskolinimo lygį (Metodikos 23.8, 25.2, 25.3 papunkčiai), kuris, Grupės vertinimu, atitinka ne didesnę nei 6,5x grynoji skola / EBITDA rodiklio reikšmę.

Atkreipiame dėmesį, kad papildoma tarifo dedamoji (1 punktas) didžiąja dalimi atsveria neigiamą aukščiau (2 ir 3 punktuose) nurodytų dviejų pokyčių įtaką ir atitinkamai užtikrina tvarią reguliavimo aplinką.

Grupė apie Metodikos pakeitimo projektą, viešąją konsultaciją bei galimą įtaką ESO veiklai paskelbė 2021 m. rugsėjo 17 d. išplatintame esminiame pranešime (nuoroda), apie priimtos metodikos įtaką – 2021 m. spalio 1 d. išplatintame esminiame pranešime (nuoroda), o apie pirminį vertinimą dėl Nutarimo poveikio – 2021 m. spalio 18 d. išplatintame esminiame pranešime (nuoroda).

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).