Susisiekime

Preliminarūs ESO 2021 m. 9 mėnesių rezultatai

2021 m. spalio 28 d.

2021 metų 9 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 

2021 m. 9 mėn.

(perskaičiuota**)

2020 m. 9 mėn.

(perskaičiuota**)

Pokytis

Pajamos

390,2mln. eurų

351,7 mln. eurų

10,9 %

Koreguota EBITDA*

123,5 mln. eurų

108,5 mln. eurų

13,8 %

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pajamos per 2021 m. 9 mėnesius preliminariais duomenimis sudarė 390,2 mln. eurų ir buvo 10,9 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2020 m., kai jos siekė 351,7mln. eurų.

Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, sąlygojo vėsesni orai – atitinkamai gamtinių dujų paskirstytas kiekis 2021 m. pirmus devynis mėnesius buvo 25,8 proc. didesnis nei prieš metus, taip pat elektros energijos paskirstytas kiekis buvo 8,7 proc. didesnis nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Per 2021 m. 9 mėnesius ESO uždirbo 123,5 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 13,8 proc. daugiau, nei atitinkamu laikotarpiu 2020 m., kai šis rodiklis buvo 108,5mln. eurų. Įtakos šio rodiklio dinamikai turėjo didesni paskirstyti kiekiai, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Šis augimas išsilygins per metus, nes metiniai investicijų grąžos ir nusidėvėjimo bei amortizacijos rodikliai yra fiksuojami metams, bet paskirstomi skirtingiems mėnesiams atsižvelgiant į paskirstytus kiekius

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

**Pastaba dėl perskaičiavimo: remiantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos nauja redakcija, reguliuojamos turto bazės (RAB) skaičiavimo metodas buvo pakeistas iš LRAIC1 (kuris buvo taikomas 2016-2021 m.) į istorinių kaštų investicijas. Atitinkamai buvo perskaičiuota ESO investicijų grąža ir kompensuojamas nusidėvėjimas už 2018 – 2021 m. laikotarpį. Preliminariu Grupės vertinimu nusidėvėjimo ir investicijų grąžos skirtumas už minėtą laikotarpį siekia 160 mln. eurų. Iš šios sumos preliminariai 48 mln. eurų susiję su 2020 m., o 44 mln. eurų su 2021 m. Kadangi šios sumos nuo nutarimo priėmimo datos traktuojamos kaip laikini reguliaciniai skirtumai bei turės būti grąžintos vartotojams (96 proc. perskaičiuotos sumos turės būti grąžinta 2032–2036 m. laikotarpiu), atitinkamai retrospektyviai buvo perskaičiuotos vadovybės korekcijos ir Koreguotas EBITDA rodiklis. Įtaka koreguotam EBITDA 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. siekia 37,9 mln. eurų, o atitinkamam laikotarpiui 2020 m. – 35,2 mln. eurų. Šiame pranešime skelbiami preliminarus 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. bei faktinis 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. koreguoto EBITDA rezultatai yra pateikiami įvertinus aprašomų veiksnių įtaką.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).