Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Vadovybė

Dalia Andrulionienė

Valdybos pirmininkė
Generalinė direktorė

Pareigas eina nuo: 2016 m. lapkričio 25 d.
Valdybos pirmininkės kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d..

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

 • Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis
 • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos magistro laipsnis

DARBO PATIRTIS

 • „Energijos skirstymo operatorius", AB, valdybos narė, paslaugų tarnybos direktorė.
 • „Lietuvos energija“, UAB, gamybos ir paslaugų direktorė.
 • Buvo „Lietuvos energija“, UAB valdybos narė.
 • Dirbo AB LESTO valdybos nare, organizacinio vystymo ir komunikacijos tarnybos direktore.
 • Ilgametę vadovavimo patirtį sukaupė UAB „Alma littera“ grupėje, UAB „PZU Lietuva“, UAB „Avon Cosmetics“ ir kitose.

Ignas Pranskevičius

Valdybos narys
Paslaugų tarnybos direktorius

Pareigas eina nuo: 2017 m. sausio 20 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

 • Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis
 • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų magistrantūros studijos

DARBO PATIRTIS

I. Pranskevičius yra sukaupęs 8 metų patirtį energetikos srityje. Nuo 2014 metų jis dirbo LESTO Projektų valdymo skyriaus vadovu, o nuo 2016 metų sausio 1 dienos, susijungus bendrovėms LESTO ir „Lietuvos dujos“, tapo ESO Paslaugų vystymo departamento direktoriumi.

Augustas Dragūnas

Valdybos narys
Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

Pareigas eina nuo: 2016 m. vasario 19 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

 • Vilniaus universitetas, Verslo vadybos ir administravimo magistras

DARBO PATIRTIS

Verslo vadybos ir administravimo išsilavinimą turintis A. Dragūnas yra sukaupęs daugiau kaip dešimties metų patirtį verslo valdymo bei finansų srityse. Nuo 2014 metų lapkričio mėnesio iki 2016 metų vasario 19 dienos jis vadovavo bendrovės „Lietuvos dujų tiekimo“ Finansų ir administravimo departamentui. Anksčiau jis dirbo bendrovės „LITGAS“ Finansų ir administravimo skyriaus vadovu.

Rytis Borkys

Valdybos narys

Tinklų vystymo tarnybos direktorius


Pareigas eina nuo:
 2016 m. sausio 1 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

Kauno Technologijos Universitetas, aukštasis universitetinis inžinierinis išsilavinimas.

DARBO PATIRTIS

 • AB LESTO Kauno regiono tinklo valdymo departameto direktorius.
 • Buvo AB VST Elektros tinklo tarnybos direktoriumi, valdybos nariu.

 

Saulius Vaičekauskas

Valdybos narys
Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius

Pareigas eina nuo: 2017 m. balandžio 27 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

 • Kauno technologijos universitetas, tarptautinės prekybos magistro laipsnis
 • Kauno technologijos universitetas, elektros inžinerijos bakalauro laipsnis


DARBINĖ PATIRTIS

 • „Energijos skirstymo operatorius“, AB apskaitų valdymo departamento direktorius
 • Vadovavo LESTO, AB Operacijų departamentui
 • Dirbo „Vakarų skirstomųjų tinklų", AB tiekimo ir apskaitos viršininku

Ilona Daugėlaitė

Stebėtojų tarybos narė
„Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo direktorė

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

Vilniaus universitetas, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistro laipsnis

DARBO PATIRTIS

AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narė.  UAB Duomenų logistikos centro, UAB Technologijų ir inovacijų centro valdybų pirmininkė, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narė.  Užėmė „Lietuvos energijos gamyba“, AB  Personalo ir administravimo departamento direktorės pareigas.

Petras Povilas Čėsna

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

Išsilavinimas, darbo patirtis

IŠSILAVINIMAS

Vilniaus universitetas, ekonomisto kvalifikacija.

DARBO PATIRTIS

Buvęs Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos pirmininkas. Buvęs LR susisiekimo ministras ir LR ūkio ministras. Ilgametę vadovavimo patirtį taip pat įgijo bendrovėse AB „Vilniaus baldų kombinatas“, AB „Medienos plaušas“ ir kitose.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai