Be Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos

Visų pateiktų dokumentų bendras dydis neturi viršyti 20 MB.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Objekto savininkas (vardas ir pavardė arba įmonės pav.)*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto savininko telefonas*
Šis laukas yra privalomas.

Rangovo el. paštas*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto adresas, kuriame pageidaujama gamtinių dujų: gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto pavadinimas*
Šis laukas yra privalomas.

Savivaldybė*
Šis laukas yra privalomas.

Kliento sistemos dalis*
Šis laukas yra privalomas.

Ar reikalingas vartotojo sistemos prijungimas prie veikiančio dujotiekio?*
Šis laukas yra privalomas.

Dujotiekio skaitmeninė geodezinė nuotrauka (1:500 masteliu, DWG formatu)

Bylos dydis turi nesiekti 20 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Prisekite dokumentus*
Formatas: PDF

Jei netyčia prisegėte ne tą dokumentą, iš naujo spauskite tą patį „Pasirinkti“ mygtuką ir prisekite teisingą.

Šis laukas yra privalomas.

Bylos dydis turi nesiekti 20 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dujotiekio montavimo darbus  atlikęs rangovas*
Šis laukas yra privalomas.

Įrenginį įrengusio rangovo atestato Nr.*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Bendra įrenginio galia kW*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Statybos užbaigimo akto data*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Šis laukas yra privalomas.

Įrenginį įrengusio rangovo darbų vadovo vardas ir pavardė*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Darbų vadovo pažymėjimo Nr.*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Techninio prižiūrėtojo vardas ir pavardė*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Techninio prižiūrėtojo pažymėjimo Nr.
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Techninio prižiūrėtojo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Rangovo draudikas*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.*
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Draudimo liudijimo galiojimo laikotarpis
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01
Šis laukas yra privalomas.

Prisijungimo sąlygų Nr.*
Šis laukas yra privalomas.

Investicinis Nr.*
Pildyti objektams, kuriems
vartotojo dujų sistemos
įrengimo/rekonstravimo
paslaugos užsakytos per ESO,
kitu atveju žymėti (-)
Šis laukas yra privalomas.

Jūsų komentaras

 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).