Projektų techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (atnaujinta 2023.03.30)

Kaip parengti ir pildyti?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.

Rekomendacinės įrenginių ir medžiagų kainos statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti (atnaujinta 2024.05.27)

0,4 - 35 kV įrenginių įrengimo / priėmimo atmintinės

Atmintinės
2. 10 kV kabelių spintos (VKS)

2.1 10 kV kabelių spintos (VKS) (galioja iki 2024.08.05)

2.1 10 kV kabelių spintos (VKS) (galioja nuo 2024.08.05)

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai
0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas
0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas
0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas

ESO techniniai reikalavimai

10 - 0,4 kV tinklas
11. Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos

15.1 Betoninės

15.1.9 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

15.1.10 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

15.1.11 10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais

15.2 Modulinės

15.2.5 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

15.2.9 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)

15.2.10 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kva galios transformatoriumi (neįgilinta) (galioja nuo 2023.12.24) 

15.2.11 10-0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) (galioja nuo 2023.12.24)

15.3 Požeminės

15.3.1 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė

15.3.2 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė

15.4 Stulpinės

15.4.4 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė (galioja iki 2024.07.21)

15.4.4 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė (galioja nuo 2024.07.21)

15.4.5 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė (galioja iki 2024.07.21)

15.4.5 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė (galioja nuo 2024.07.21)

15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos ir įtampos indikatoriai

15.5.2 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

15.5.3 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais

15.5.5 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų (galioja nuo 2023.05.26)

15.5.6 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais (galioja nuo 2023.05.26)

15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės

15.6.1 10-04 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kva galios transformatoriumi techniniai reikalavimai (galioja nuo 2023.12.24)

15.6.2 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi techniniai reikalavimai (galioja nuo 2023.09.04)

15.6.3 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais techniniai reikalavimai (galioja nuo 2023.09.04)

15.6.4 Micro TSPĮ mažo gbarito transformatorinėms brėžiniai:

ABB Safering

Siemens 8DJH

Schneider Electric RM6

15.6.5:

Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai

Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas

ESO tiekiamoms MGMTT (pagal 15.6.1 ir 15.6.2 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO ESO tiekiamoms MGMTT 2x630 kVA (pagal 15.6.3 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO tiekiamoms neįgilintoms iki 630 kVA (pagal 15.2.10 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

15.7 Stacionarios transformatorinės (TR)

15.7.1 Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas

15.8 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms be ARĮ

15.9 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms su ARĮ

18. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
35 kV tinklas
20. Galios ir matavimų transformatoriai

20.2 10 kV kompensacinių ričių - savųjų reikmių transformatoriai (galioja nuo 2023.03.24)

20.3 10 kV dvipolis savųjų reikmių transformatorius

20.4 35 kV vidaus tipo savųjų reikmių dvipoliui transformatoriui

20.5 10 kV kompensacinės ritės (galioja nuo 2023.03.24)

20.6 10 kV nulinės sekos transfomatoriai

20.7 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai (galioja nuo 2023.04.17)

20.8 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai

20.9 35 kV lauko tipo vienfazių įtampos matavimo transformatorių techniniai reikalavimai

20.10 35 kV lauko tipo vienfazių srovės matavimo transformatorių techniniai reikalavimai

20.13 110-10 (arba 6) kV 6.3-25 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja nuo 2023.08.14)

20.14 110-10-10 kV 25-63 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja nuo 2023.08.14)

20.15 110-35-10 kV 10-40 MVA galios transformatoriai (galioja nuo 2023.08.14)

20.16 110-30-10 kV 25-40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja nuo 2023.08.14)

20.17 35-10 kV_2.5-4 MVA hermetiniai galios transformatoriai (galioja nuo 2023.08.14)

20.18 35-10 kV_6.3-16 MVA galios transformatoriai (galioja nuo 2023.08.14)

20.19 30-10 kV_2.5-4 MVA hermetiniai galios transformatoriai (galioja nuo 2023.08.14)

20.20 30-10 kV_6.3-16 MVA galios transformatoriai (galioja nuo 2023.08.14)

20.21 10 (6) kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.22 10 (6) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.23 35 (30) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.24 35 (30) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.25 Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės matavimo transformatoriams

20.26 35 kV kompensacinių ričių techniniai reikalavimai (galioja nuo 2023.03.24)

27. Narveliai

27.1 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su skyrikliu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje)

27.2 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SM-C

27.3 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija

27.4 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SM-C

27.5 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV narveliai su 10-0,4 kV galios transformatoriumi SM-C

27.6 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su galios skyrikliu narveliai SM-C

27.7 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su vakuuminiu jungtuvu narveliai SM-C

27.8 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SM-C

27.9 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu

27.10 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai su įtampos transformatorais narveliai SM-C

27.11 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su įtampos transformatoriais

27.12 Transformatorių pastočių srt/krt (skirstomųjų punktų 10/0,4 kV galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu

27.13 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narveliai SM-C

27.14 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv ivadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija

27.15 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje)

27.16 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv SRT narvelis su galios skyrikliu arba vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija

27.17 Transformatorių pastočių SRT-KRT (skirstomųjų punktų 10-0,4 kv galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija

27.18 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama vienoje eilėje)

27.19 35 kV įtampos talpinio tipo indikatorius

27.20 Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu

27.21 Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

27.22 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10/0,4 kV galios transformatoriaus narvelis su galios skyrikliu

27.23 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu

27.24 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu

27.25 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narvelis

27.26 Rekonstruotų (retrofit) ir nerekonstruotų 10 kV SP tipinės principinės ARĮ schemos

27.27 30 kV galios transformatoriaus narvelis SF6 duju izoiliacija techniniai reikalavimai

27.28 30 kV ivadinis narvelis SF6 duju izoiliacija su įtampos transformatoriais

27.29 30 kV linijinis narvelis SF6 duju izoiliacija

27.30 30 kV sekcinis kabelines jungties narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)

27.31 30 kV sekcinis narvelis (-iai) SF6 duju izoiliacija (kai abi šynu sekcijos palei viena siena)

27.32 30 kV sekcinis narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)

27.33 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narvelis su savųjų reikmių transformatoriumi

27.34 Transformatorių pastočių 35 kV įvadinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

27.35 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su skyrikliu

27.36 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

27.37 Transformatorių pastočių 35 kV sekcinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

28. Relinė apsauga ir automatika
29. Valdymo sistemos

Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-101

Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-104

29.4 Tipiniai reikalavimai radijo modeminio ryšio (RMR) įrenginiams

29.4.1 Radijo modeminio ryšio (RMR) įrangos pasas

29.5.1 Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas

29.5.2 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)

29.5.3 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai

29.6 Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai

29.7 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (2G/3G/4G) įrenginiai

29.7.1 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (MRMR) įrangos pasas

29.9.3 Techniniai reikalavimai micro TSPĮ įrenginiams

29.9.4 Techniniai reikalavimai elektros skirstomojo tinklo micro TSPĮ spintai

29.9.5 Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ spintai

29.9.6 Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ antivandalinei spintai

29.11.1 Reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo irangai (bendrosios paskirties komutatorius)

29.11.2 Techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius) (galioja nuo 2023.03.03)

29.11.3 Techniniai reikalavimai TLAN kibernetinio saugumo irangai (ugniasiene) (galioja nuo 2023.03.03)

29.11.4 Techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui (galioja nuo 2023.03.03)

29.11.5 Reikalavimai TLAN įrangos spintai

29.11.6 Techniniai reikalavimai MRA monitoringo komutavimo irangai (komutatorius) (galioja nuo 2023.07.23)

29.12 Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) akumuliatorių baterijoms

29.13 Techniniai reikalavimai reklouzerių akumuliatorių baterijoms

29.14 Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam grunte HDPE (40 mm diametro) plastikiniame vamzdelyje

29.15 Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio

29.16 Reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais  atstumais, pastato viduje

29.17 Reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių, nedideliais atstumais, transformatorių pastotės teritorijoje

29.18 Reikalavimai gofruotiems, nepalaikantiems degimo apsaugos vamzdžiams

29.19 Reikalavimai optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) MM tipo

29.20 Reikalavimai optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo

29.21 Reikalavimai Vienamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.652.D skaidulai

29.22 Reikalavimai Daugiamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai SC tipo

29.23 Reikalavimai Daugiamodžiu optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai ST tipo

29.24 Reikalavimai Poletileniniams HDPE 40 mm diametro kabelių apsaugos vamzdžiams šviesolaidžių įputimui grunte

29.25 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio įspėjamajai juostai

29.26 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movai

29.27 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movų žymekliui (zondas-markeris)

29.28 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF)

32. Gelžbetoniniai elementai

ESO techninius reikalavimus ir PĮ 58 straipsnio 41 dalį atitinkančių gaminių sąrašas (atnaujinta 2024.06.21)

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius ir PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos ir atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę bei atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams dokumentaciją siųsti el. paštu [email protected] su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių, atitinkančių ESO techninius ir atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, sąrašą.

PĮ 58 straipsnio atitikties reikalavimai 

Deklaracija (pvz.forma)

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).