Sutartinių servitutų kompensacijos forma

Atkreipiame dėmesį, kad ši forma pildoma tik tais atvejais, kai žemės sklypo servituto planas yra suderintas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektų vadovu (projektų derintoju) ir norima, kad pagal pateiktą informaciją būtų apskaičiuotas kompensacijos dydis už sutartimi nustatomą servitutą žemės sklype.

Projekto investicinis Nr.*

Žemės sklypo unikalus Nr.*

Žemės sklypo kadastrinis Nr.*

Žemės sklypo adresas*

Žemės sklypo rūšis*

Tinklų pobūdis*

Paslaugos užsakovas*

Vykdomi darbai*

Ar sklypui nustatytas daugiau nei 1 žemės naudojimo būdas?*

Jeigu prieš tai į klausimą atsakėte TAIP, patikslinkite kokia yra žemės sklypo paskirtis  sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas:

Koks taikomas žemės sklypo naudojimo būdas sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas, jei tai žemės ūkio paskirties žemė?

Koks taikomas žemės sklypo naudojimo būdas sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas, jei tai miškų ūkio paskirties žemė?

Koks taikomas žemės sklypo naudojimo būdas sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas, jei tai vandens ūkio paskirties žemė?

Koks taikomas žemės sklypo naudojimo būdas sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas, jei tai konservacinės paskirties žemė?

Koks taikomas žemės sklypo naudojimo būdas sklypo daliai, kurioje projektuojamas tinklas, jei tai kitos paskirties žemė?

Kompensuojamas servituto plotas, kv.m. (1 kv.m. tikslumu) (eliminavus persidengiančius plotus)*

Jeigu įrengiama transformatorinė (TR) išskirti TR ir TR apsaugos zonų plotus:

TR užimamas plotas, kv.m. (1 kv.m. tikslumu)

TR ir kabelinės linijos apsaugos zonų plotų suma, kv.m. (1 kv.m. tikslumu)

Prašome pridėti šiuos privalomus dokumentus:

Nekilnojamojo turto registro išrašas*

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Suderintas su projektų vadovu (derintoju) servituto planas*
Atkreipiame dėmesį, kai naujai projektuojamo servituto zona  patenka į esamą elektros įstatyminį ar sutartinį servitutą, plane turi būti atvaizduojamos 1) esamos apsaugos zonos, 2) išskirtas persidengiančios apsaugos zonos plotas su naujai nustatomu servitutu ir 3) visiškai naujai nustatomo servituto plotas.

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Einamųjų metų žemės sklypo vertė (registrucentras.lt)*

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Prašome pridėti šiuos papildomus dokumentus:

Žemės naudojimosi tvarka, jeigu ji sudaryta

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Žemės sklypo / pastato (patalpos), esančio sklype, nuomos sutartis, jeigu ji nėra įregistruota RC

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Projektuotojo Vardas Pavardė*

Projektuotojo el. paštas*

Kokiu būdu pageidautumėte, kad būtų pasirašytas kompensacijos apskaičiavimo aktas?

Projektuotojo tel. Nr.

Pastabos

 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).