Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Teisės aktų projektai

Nr. 19-8731 "Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1398778)

Nr. 19-8732 "Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1398785)

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba