Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dividendai

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

 

 UŽ 2016 1-6 MĖN.UŽ 2015 7-12 MĖN.
ESO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,0140 0,0342
ESO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
12,525 30,596

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
LESTO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,036 0,052 0,055
LESTO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
21,742 31,319 33,234

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
„Lietuvos dujų“ išmokėti dividendai
vienai akcijai (eurais)
0,0356 0,1658 0,0531
„Lietuvos dujų“ išmokėtų dividendų
suma (mln. eurų) 
10,3 48,2 15,4
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba