Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Informacija apie akcijas, susijusias įmones

Informacija apie akcijas

 • Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

 • Akcijų rūšis
  Paprastosios vardinės akcijos
 • Akcijų skaičius
  894 630 333 vnt.

 •  Nominalioji vertė
  0,29 EUR

 •  Bendra nominalioji vertė
  259 442 796,57 EUR

 •  Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę
  894 630 333 vnt.

Akcininkai

 • UAB „Ignitis grupė“, UAB, Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius, įmonės kodas 301844044
  Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius - 849 743 761 vnt.
  Turima įstatinio kapitalo dalis - 94,98 proc.

 • Smulkieji akcininkai – akcijų dalis 5,02 proc.

Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

 • Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Dukterinės bendrovės:

 • ESO dukterinių bendrovių neturi.

Susijusios įmonės:

 • ESO bendrai su kitomis įmonėmis valdo UAB Verslo aptarnavimo centrą ir UAB Technologijų ir inovacijų centrą.
 • Kapitalo dalis:

  UAB Technologijų ir inovacijų centras- 26,84 proc.
  UAB Verslo aptarnavimo centras - 22,25 proc.

Naujausia ir aktuali informacija apie filialus ir atstovybes, dukterines ir susijusias įmones, akcijų kiekį, susijusių šalių sandorius pateikiama Finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose.

ESO geografinė rinka - visa Lietuva.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba