Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Informacija apie akcijas ir pagrindinius akcininkus

Informacija apie akcijas:

 • Įstatinio kapitalo struktūra
  Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

 • Akcijų rūšis
  Paprastosios vardinės akcijos
 • Akcijų skaičius
  894 630 333 vnt.

 •  Nominalioji vertė
  0,29 EUR

 •  Bendra nominalioji vertė
  259 442 796,57 EUR

 •  Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę
  894 630 333 vnt.

Akcininkai:

 1. Lietuvos energija, UAB, Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius, įmonės kodas 301844044
  Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius - 849 743 761 vnt.
  Turima įstatinio kapitalo dalis - 94,98 proc.

2. Smulkieji akcininkai – akcijų dalis 5,02 proc.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai