Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Investuotojo kalendorius

Bendrovės 2017 metų investuotojo kalendoriaus atnaujintas 2017 m. vasario 27 d., kai auditorius UAB „PricewaterhouseCoopers“ pateikė raštą, kuriame nurodoma, kad išvadą apie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei pateiks 2017 m. kovo 2 d.

Bendrovė informuoja, kad 2017 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2017 m. kovo 24 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

*Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai), EBITDA, pardavimo pajamos. 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba