Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Investuotojo kalendorius

Bendrovė, siekdama tobulinti ryšius su investuotojais bei laikydamasi atsakingos veiklos ir atvirumo investuotojams principų, informuoja, kad nuo 2017 m. gegužės 31 d. planuoja kas mėnesį skelbti preliminarius veiklos rezultatus. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė skelbia atnaujintą 2017 m. investuotojo kalendorių.

Bendrovė informuoja, kad 2017 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka

Data Laikotarpis Skelbiami duomenys
2017 m. sausio 31 d. 2016 m. 12 mėnesių Preliminarios pardavimo pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas (nuostolis)
2017 m. vasario 28 d. 2016 m. 12 mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2017 m. kovo 2 d. 2016 m. 12 mėnesių Audituotos Bendrovės finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas
2017 m. balandžio 28 d. 2017 m. 3 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos,  EBITDA ir grynasis pelnas (nuostolis)
2017 m. gegužės 15 d. 2017 m. 3 mėnesiai Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2017 m. gegužės 31 d. 2017 m. 4 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
2017 m. birželio 30 d. 2017 m. 5 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
2017 m. liepos 31 d. 2017 m. 6 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos,  EBITDA ir grynasis pelnas (nuostolis)
2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. 6 mėnesiai Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. 7 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
2017 m. rugsėjo 29 d. 2017 m. 8 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
2017 m. spalio 31 d. 2017 m. 9 mėnesiai Preliminarios pardavimo pajamos,  EBITDA ir grynasis pelnas (nuostolis)
2017 m. lapkričio 17 d. 2017 m. 9 mėnesiai Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2017 m. lapkričio 30 d. 2017 m. 10 mėnesių Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
2017 m. gruodžio 29 d. 2017 m. 11 mėnesių Preliminarios pardavimo pajamos ir EBITDA
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai