Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Akcijų supirkimas

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. balandžio 3 d. pradėjo oficialų siūlymą iš smulkiųjų akcininkų supirkti savo dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijas.

Siūlymo laikotarpis, kurio metu galima parduoti akcijas, tęsis 20 dienų iki balandžio 22 d. (imtinai).

Už vieną ESO akciją oficialaus siūlymo metu mokama 0,880 EUR.

Akcijų supirkimas įgyvendinamas per vertybinių popierių biržą Nasdaq Vilnius (nuoroda), tarpininkaujant SEB bankui.

Smulkieji akcininkai kviečiami aktyviai dalyvauti parduodant savo akcijas, nes šiuo metu pardavusieji akcijas įgis pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų, planuojamo pirminio viešo akcijų siūlymo metu.

  1. Informacija apie oficialų siūlymą ir naudas akcininkams
  2. Kaip parduoti turimas ESO akcijas?

Esminiai biržos pranešimai:

2020-03-31 Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl ESO akcijų
2020-03-17 UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su ESO smulkiaisiais akcininkais
2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo

 

Kilus klausimų, prašome perskaityti žemiau esantį DUK:

1. Kas gali „Ignitis grupei“ parduoti ESO akcijas oficialaus siūlymo metu?

Savo turimas akcijas oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupei“ parduoti gali visi ESO akcininkai, nepriklausomai nuo to, kiek akcijų jie turi, kada ir kokiu būdu jas įsigijo, paveldėjo ar pan.

2. Kaip sužinoti, ar turiu ir kiek turiu ESO akcijų?

Jūsų akcijos gali būti apskaitomos dviem būdais: 1) jūsų asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje kuriame nors banke ar finansų maklerio įmonėje arba 2) emitento apskaitoje.

Jei turite asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, šią informaciją jums suteiks jūsų bankas arba finansų maklerio įmonė, kurioje šią sąskaitą turite.

Jei neturite asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, turėtumėte kreiptis į emitento akcijų apskaitos tvarkytoją SEB banką tel. (8 5) 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba kitais interneto svetainėje www.seb.lt nurodytais kontaktais.

3. Kaip galiu parduoti akcijas „Ignitis grupei“?

Kad galėtumėte parduoti turimas ESO akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, jums reikės atlikti vos kelis žingsnius.

3.1.  Jei turite asmeninę vertybinių popierių sąskaitą:

a)     Banke ar finansų maklerio įmonėje, kurioje turite ar atsidarėte asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, pateikite pavedimą parduoti jūsų turimas akcijas „Ignitis grupei“ per oficialų siūlymą.

 

Išsamesnę informaciją apie pavedimų teikimo tvarką jums pateiks banke ar finansų maklerio įmonėje.

3.2.  Jei neturite asmeninės vertybinių popierių sąskaitos:

Bet kuriame banke ar finansų maklerio įmonėje, kurie yra Vilniaus biržos nariai, jums reikės:

a)     atsidaryti asmeninę vertybinių popierių sąskaitą

b)     po sąskaitos atsidarymo pateikti prašymą dėl jums priklausančių akcijų pervedimo iš ESO akcijų apskaitos tvarkytojo SEB banko į jūsų asmeninę sąskaitą (tam reikės žinoti tikslų turimų akcijų skaičių)*,

c)     pateikti pavedimą parduoti jūsų turimas akcijas „Ignitis grupei“ per oficialų siūlymą.

Išsamus visų Vilniaus biržos narių sąrašas pateiktas čia: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members (būtina pasirinkti Vilniaus rinką).

Išsamesnę informaciją apie pavedimų teikimo tvarką jums pateiks banke ar finansų maklerio įmonėje.

*Pateikti prašymą dėl jums priklausančių akcijų pervedimo iš emitento apskaitos į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą galite ir SEB banke. Tokiu atveju teikiant prašymą reikės žinoti banko ar finansų maklerio įmonės, kurioje atsidarėte vertybinių popierių sąskaitą ir į kurią ketinate persivesti akcijas, rekvizitus.

4. Iki kada galiu „Ignitis grupei“ parduoti turimas ESO akcijas per oficialų siūlymą?

„Ignitis grupės“ oficialus siūlymas dėl ESO akcijų pardavimo galioja iki 2020 m. balandžio 22 d. (imtinai).

Atkreipiame dėmesį, kad vėliausias laikas, iki kada galite teikti pavedimą dėl akcijų pardavimo, priklauso nuo konkretaus banko ar finansų maklerio įmonės, per kurią ketinate teikti pavedimą.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, jeigu smulkieji akcininkai susidurtų su sunkumais parduodant savo akcijas „Ignitis grupei“, būtų vertinama galimybė pratęsti oficialaus siūlymo terminą.

Pasibaigus oficialaus siūlymo terminui, planuojama inicijuoti privalomą ESO akcijų išpirkimą.

5. Ar parduodant akcijas per oficialių siūlymą reikalingas sutuoktinio sutikimas?

Santuokos metu įgytos akcijos yra laikomos bendrąja jungtinės nuosavybės teise priklausančiu turtu, todėl parduodant tuo metu įgytas akcijas Jums reikės gauti sutuoktinio sutikimą. Daugiau informacijos apie sutikimo pateikimą gali suteikti bankas ar finansų maklerio įmonė (FMĮ), per kurią ketinate teikti pavedimą šiam siūlymui.

Sutuoktinio sutikimo nereiks, jei akcijos yra įgytos ne santuokoje arba jei jos yra laikomos asmenine nuosavybe (pavyzdžiui, paveldėtos, dovanotos, esant vedybinei sutarčiai ar pan.). Tokiu atveju teikiant pavedimą bankui ar FMĮ turėsite pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos šiuo klausimu gali suteikti bankas ar FMĮ, per kurią ketinate teikti pavedimą parduoti akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu.

6. Kiek kainuoja pateikti pavedimą oficialiam siūlymui?

Mokestis priklauso nuo banko ar finansų maklerio įmonės (FMĮ), per kurią teikiate šį pavedimą.

Daugiau informacijos šiuo klausimu gali suteikti bankas ar FMĮ, per kurią ketinate teikti pavedimą parduoti akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu.

7. Kada gausiu pinigus už parduotus VP per oficialų siūlymą?

Pinigai bus įskaityti į jūsų sąskaitą banke ar finansų maklerio įmonėje, per kurią teiksite pavedimą, antrą darbo dieną po oficialaus siūlymo pabaigos, t. y. 2020 m. balandžio 24 d.

8. Ar pelnas iš per oficialų siūlymą parduotų akcijų bus apmokestintas?

Taip, iš akcijų pardavimo gautas pelnas (akcijų pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas) bus apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Daugiau informacijos apmokestinimo klausimais galite gauti kreipęsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI): www.vmi.lt, tel. 1882 arba +370 5 255 3190

VMI pateikiama konsultacinė medžiaga: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.8.29.2.3#Scroll_1048

 

9. Ar oficialaus siūlymo metu galiu turimomis akcijomis disponuoti kaip įprastai?

Taip, oficialaus siūlymo metu akcijomis bus toliau prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje. Akcijas taip pat galima persikelti saugoti kitur, dovanoti, parduoti užbiržiniu sandoriu. 

10. Kas bus jei turimų akcijų oficialaus siūlymo metu neparduosiu?

Jūs ir toliau liksite įmonės akcininku su visomis teisėmis ir pasekmėmis.

Atkreipiame dėmesį, kad tie akcininkai, kurie akcijų neparduos oficialaus siūlymo metu (iki 2020 m. balandžio 22 d., imtinai), nebeturės galimybės pasinaudoti pirmumo teise įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų (jei tokią galimybę patvirtins Lietuvos bankas) per planuojamą pirminį viešą bendrovės akcijų siūlymą (angl. Initial Public Offer, IPO).

Pasibaigus oficialaus siūlymo terminui, „Ignitis grupė“ planuoja inicijuoti privalomą ESO akcijų pirkimą (kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 str. 8 d. (https://www.infolex.lt/ta/50460)). Apie tokius veiksmus ir supirkimo tvarką bus pranešta įstatyme nustatyta tvarka.

Po privalomo akcijų pirkimo „Ignitis grupė“ įgis teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad nepardavusių akcininkų akcijų nuosavybės teisės pereitų jai.

Kol bendrovių akcijos nėra išbrauktos iš prekybos, akcininkai taip pat turi galimybę savo akcijomis prekiauti biržoje.

 

11. Kodėl „Ignitis grupė“ siūlo iš smulkiųjų supirkti ESO akcijas?

2019 m. gruodžio 4 d. „Ignitis grupės“ dukterinės bendrovės ESO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išbraukti visas ESO akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

12. Per daugelį metų buvo daugybė energetikos įmonių pokyčių. Kaip sužinoti, kurios įmonės kiek akcijų turiu?

Informaciją apie pasikeitimus įmonių sujungimo metu pateikiame žemiau. Vis dėlto turimų vertybinių popierių kiekį akcininkai visais atvejais gali patikslinti tik tame banke ar finansų maklerio įmonėje, kuriame yra saugomos kliento akcijos.

Jei turite asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, informaciją apie turimą akcijų skaičių jums suteiks jūsų bankas arba finansų maklerio įmonė, kurioje šią sąskaitą turite.

Jei neturite asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, turėtumėte kreiptis į emitento akcijų apskaitos tvarkytoją SEB banką tel. (8 5) 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba kitais interneto svetainėje www.seb.lt nurodytais kontaktais.

1.1.  Nuo 2013-07-02 turėjau AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB Lietuvos dujos akciją buvo suteikta 0,80871354 ESO akcijų.

1.2.  Nuo 2011-01-03 turėjau AB LESTO akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų.

1.3.  Iki 2011-01-03 turėjau AB „VST“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB „VST“ akciją buvo suteikta 68,20776531 AB LESTO akcijų.

2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

1.4.  Iki 2011-01-03 turėjau AB Rytų skirstomieji tinklai akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB Rytų skirstomieji tinklai akciją buvo suteikta 0,71150477 AB LESTO akcijų.

2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

13. Ar gausiu dividendus, jei parduosiu akcijas oficialaus siūlymo metu?

Jei 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimti sprendimai mokėti dividendus, dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos gaus ir tie akcininkai, kurie savo akcijas „Ignitis grupei“ jau bus pardavę oficialaus siūlymo metu, t. y. iki akcininkų teisių apskaitos dienos (2020 m. gegužės 15 d.). Kitaip tariant, pardavusieji akcijas nepatirs finansinių praradimų.

14. Kokio dydžio dividendai bus mokami už ESO akcijas?

ESO valdyba priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 eurų dydžio dividendus už vieną akciją. 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus siūloma bendrovių akcininkams pritarti šiems sprendimams.

15. Kokių papildomų naudų gaus akcininkai, kurie parduoda akcijas oficialaus siūlymo metu?

Tie akcininkai, kurie ESO akcijas parduos „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu (iki 2020 m. balandžio 22 d. (imtinai)), įgis pirmumo teisę (jei tokią galimybę patvirtins Lietuvos bankas) įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų per planuojamą pirminį viešą bendrovės akcijų siūlymą (angl. Initial Public Offer, IPO).

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis:

Klausimais, susijusiais su turimų akcijų skaičiumi, vertybinių popierių sąskaitos atidarymu ir akcijų pardavimu:

SEB bankas: (8 5) 268 2800 arba www.seb.lt

Klausimais, susijusias su dividendų mokėjimu ir pirmumo teise įsigyjant „Ignitis grupės“ akcijų:

El. paštu IR@ignitis.lt

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba