Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kada tikrinami skaitikliai?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-54 28 punkto nuostatomis AB „Energijos skirstymo operatorius“ turi teisę, patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas, eksploatuoti dujų skirstymo sistemos dalis, įrengti, perkelti, prižiūrėti, keisti ir tikrinti dujų skaitiklius, plombas, įvertinti ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal dujų skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį, tikrinti, ar vartotojo dujų sistema atitinka nustatytus įrengimo, eksploatavimo, naudojimo ir techninės saugos reikalavimus.

Terminai, kuriais vadovaujantis tikrinami dujų skaitikliai, jų plombos ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį ir kt. yra nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ norminiais aktais.

Patikrinimai gali vykti ir kitais tiksliniais atvejais, pavyzdžiui, jeigu vartotojui atrodo, kad jo dujų skaitiklio rodmenys yra per dideli, pageidaujant gamtinių dujų tiekimo įmonei ir kitais atvejais.

Norėdami, kad būtų įvertinta, jog jūsų skaitiklis veikia tinkamai, susisiekite su mumis:

Gavę jūsų prašymą, atsiųsime pas jus darbuotoją, kuris įvertins ar skaitiklis veikia tinkamai.

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba