Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dujų prijungimo įkainiai

Prijungimo įmoka

Privatiems klientams prijungimo įmoką sudaro dvi dalys:

  • įmokos dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo;
  • įmokos dalis, kuri taikoma už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą.

VKEKK patvirtinti prijungimo įkainiai, galiojantys nuo 2017-01-01:

Dujų vartojimo kiekiai Prijungimo įkainis,
Eur (su PVM)
įkainis už dujotiekio įrengimo darbus,
EUR (SU PVM) už vieną nutiestą dujotiekio metrą
Jei suvartosite iki 500 m³ imtinai per metus arba dujos bus naudojamos buitinėms viryklėms.

1164,58

49,82

Jei suvartosite daugiau kaip 500 m³ per metus arba dujas naudosite vandens/patalpų šildymui.

276,03

16,54

Prijungimo įmoka apskaičiuojama vadovaujantis Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 (Žin., 2008, Nr. 138-5487; 2012, Nr. 111-5669) ir vadovaujantis VKEKK 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-912 Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo įkainių nustatymo. 

Kaip skaičiuojama įmoka daugiabučiui namui?

Skaičiuojant prijungimo įkainį naujiems privatiems klientams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, apskaičiuotas prijungimo įkainis padalinamas iš prie dujų skirstymo sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų butų skaičiaus, įskaitant ir jau prijungtus naujus butus, o prijungimo įkainį šie vartotojai turi sumokėti jungdamiesi prie dujų sistemos ar daugiabučio namo vartotojų sistemos, nepriklausomai nuo prijungimo momento.

Kaip skaičiuojama įmoka individualių namų savininkams?

Individualių gyvenamųjų namų (ar/ir sklypų) savininkams, norintiems prisijungti prie kvartale statomos gamtinių dujų sistemos (dujotiekio), prijungimo įmoka skaičiuojama įvertinus nustatytą vidutinį dujotiekio ilgį.

Daugiau apie kvartalų dujofikavimą ir dujofikuojamų kvartalų sąrašą skaitykite čia:

KVARTALŲ DUJOFIKAVIMAS

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai