Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dujų sistemos įsirengimas

Dujų sistema Jūsų valdose turi būti įsirengta pagal ESO pateiktas prijungimo sąlygas. Šias sąlygas gausite pateikę prašymą ESO. Jį galite pateikti kartu su prašymu prisijungti prie skirstomųjų dujų tinklų.

Daugiau informacijos apie prisijungimą čia.

Prisijungimo sąlygas sudaro techninių ir ekonominių prisijungimo sąlygų aprašas, kuriame 
nurodoma:

  • numatoma kliento dujų sistemos prijungimo vieta;
  • dujotiekio skersmuo prijungimo vietoje, mm;
  • maksimalus dujų slėgis prijungimo taške, bar;
  • minimalus dujų slėgis prijungimo taške, bar;
  • maksimali dujų transportavimo galia prijungimo taške, m3/val.;
  • maksimali dujų transportavimo galia prijungimo taške, m3/parą;
  • dujų sistemos įrengimo terminai;
  • mokėjimo už prijungimą sąlygos, prijungimo įmokos dydis ir apskaičiavimas.

Sistemą savo valdose galite pradėti įsirenginėti ne anksčiau prijungimo sutartyje nurodyto termino, t.y. tik tuomet, kai ESO gaus leidimą dujų skirstymo sistemos statybai. Taip pat Jūsų sistema turi būti pastatyta ne vėliau už prijungimo sutartyje nurodytą terminą.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai