Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Pastatų dujų tiekimo sistemų techninė priežiūra

Kiekvienas patalpų savininkas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) atsako už patikimą, efektyvų ir saugų pastato dujų tiekimo sistemos eksploatavimą (jis yra šios dujų tiekimo sistemos savininkas).

ESO siūlo Jums užsisakyti pastatų dujų tiekimo sistemos techninės priežiūros paslaugą, kuri padės užtikrinti efektyvų ir saugų jūsų dujų sistemos darbą!
 

Paslaugą užsisakyti galite pasinaudoję paslaugos užsakymo forma:

Pildyti formą

 

1
Pastatų dujų tiekimo sistemos techninė priežiūra

Pastatų dujų tiekimo sistema – dujotiekio dalis nuo dujotiekio uždaromojo įtaiso ant pastato sienos iki dujas deginančio įrenginio.

Pastatų dujų tiekimo sistemos techninės priežiūros paslaugą sudaro:

  • dujotiekio sandarumo tikrinimas,
  • dujų sistemos apžiūra ir techninis patikrinimas;

Dujotiekio sandarumo tikrinimas

Bandoma dujų tiekimo sistema atjungiama nuo dujas deginančių įrenginių bei buitinių dujų prietaisų, o dujų vartotojai iš anksto įspėjami apie numatomą bandymą.

Dujų sistema (atskiros jos dalys) bandomos pneumatiniu būdu, naudojant dujas arba suslėgtą orą. Bandymo rezultatai įforminami aktu, kurį pasirašo atsakingas už bandymą kvalifikuotas darbuotojas ir dujų tiekimo sistemos savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Bandymo rezultatai taip pat įrašomi ir į dujų tiekimo sistemos techninį pasą.

Sistemos apžiūra ir techninis patikrinimas

Tikrinamos dujų tiekimo sistemos ir uždaromųjų įtaisų techninė būklė, jei reikia, uždaromieji įtaisai išvalomi ir sutepami.

2
Privalomas techninės priežiūros periodiškumas

Pastatų dujų tiekimo sistemą privaloma tikrinti periodiškai, atliekant techninę priežiūrą (plačiau – skirstomųjų ir pastatų dujų tiekimo sistemų eksploatavimo taisyklėse čia). 

Pastatų dujų sistemos techninę priežiūrą gali atlikti asmenys, turintys atestatą energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugoms teikti.

Pastatų dujų tiekimo sistema Tikrinimo periodiškumas
Gyvenamuosiuose pastatuose Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus
Įmonėse ir visuomeniniuose pastatuose Ne rečiau kaip vieną kartą per metus
3
Paslaugos kaina

Užsakymą pateikus iki 12 val. ESO specialistai su Jumis susisieks ne vėliau nei iki sekančios darbo dienos 12 val. Išsiaiškinus Jūsų užsakomų darbų apimtis pateiksime visą informaciją dėl darbų atlikimo ir konkretų pasiūlymą.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai