Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Elektros prijungimo įkainiai

Elektros įvedimo įkainiai, galioajntys nuo 2017 m. birželio 1 d.

Privatūs ir socialiai pažeidžiami klientai*, apmoka 20 % Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Lentelėje pateiktos kainos apskaičiuotos pritaikius 80% nuolaidą. Kainos nurodytos be PVM:

 grupė Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą

ĮKAINIS UŽ 1 M. NUTIESTO ELEKTROS TINKLO

I grupė

  • Prijungiamų ar didinamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW
  • Įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti ar rekonstruoti operatoriaus objektų
  • Nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto
3,85 -

II grupė

Leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės klientus)

20,56 4,26

III grupė

Leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai)

9,77 4,18

*Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše (2015 m. gegužės 27 d. Nr. 527) nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai

Sužinoti preliminarų elektros įvedimo mokestį galite pasinaudoję mūsų skaičiuokle: 

SKAIČIUOTI

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai