Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Naudojimosi elektros tinklais kaina

Elektros energiją gaminančių ESO klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2018 metams nustatė tokias naudojimosi elektros tinklais kainas:

Skirstomojo tinklo įtampa EUR/kWh (be PVM) EUR/kWh (su PVM)
Vidutinė įtampa 0,01557 0,01884
Žemoji įtampa 0,03222 0,03899
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai