Susisiekime

Persiuntimo paslaugos kainos iki 2024.03.31

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023-11-16 nutarimu Nr. O3E-1659 paskelbė 2024 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas nuo 2024-01-01.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2023-10-12 nutarimu Nr. O3E-1480 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM. Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas.

Buitiniai klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-11-16 nutarimu Nr. O3E-1658 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00045 Eur/Kwh be PVM (0,0005445 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

Atkreipiame dėmesį, kad klientams, kuriems elektros energiją tiekia visuomeninis tiekėjas (vykdantis veiklą ESO skirstomojo tinklo teritorijoje), galutines kainas ir kitą informaciją rasite www.ignitis.lt

Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka Peržiūrėti
Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų (su PVM):
  Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
vienos laiko zonos    
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

 -
Vienos laiko zonos energijos dedamoji

0,10527

Eur/kWh

0,08954

Eur/kWh

0,08591

Eur/kWh

-
Dviejų laiko zonų     
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

-
Dieninė energijos dedamoji

0,12100

Eur/kWh

0,10285

Eur/kWh

0,09801

Eur/kWh

-
Naktinė ir savaitgalio dedamoji

0,07018

Eur/kWh

0,06050

Eur/kWh

0,05808

Eur/kWh

 -
Keturių laiko zonų
Pastovioji dedamoji -  - - -
Nakties energijos dedamoji - - -

0,06413

Eur/kWh

Ryto energijos dedamoji - - -

0,07986
Eur/kWh

Dienos energijos dedamoji - - -

0,09922
Eur/kWh

Vakaro energijos dedamoji - - -

0,13310

Eur/kWh

 

Kuris planas tinkamiausias? Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
Vienos laiko zonos Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2289 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2289 iki 9918 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9918 kWh per metus  

Dviejų laiko zonų*

(* apskaičiuota su prielaida jog suvartojamos energijos santykis dienos metu yra 50% ir nakties/savaitgalio metu yra 50%.
Tinkamas, kai suvartojamos energijos kiekis nakties/savaitgalio metu >=30%)

Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2587 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2587 iki 9918 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9918 kWh per metus  

Keturių laiko zonų **

- - - Optimalus, gaminantiems energiją namuose arba siekiantiems energiją vartoti ne piko (dienos/vakaro) metu“

Pastabos:

  • Lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir gali skirtis priklausomai nuo kliento suvartojamos energijos kiekio santykio dienos-nakties / savaitgalio metu.
  • Tarifo planą galite pakeisti/pasirinkti savitarnos svetainėje.
  • Tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo.

** Išmanusis planas taikomas tik buitiniams vartotojams, kuriems yra įdiegtas techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios detalią elektros apskaitos prietaisų informaciją

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų (su PVM):

Vienos laiko zonos 
Energijos dedamoji

0,03872

Eur/kWh

Dviejų laiko zonų 
Dieninė energijos
dedamoji

0,04356

Eur/kWh

Naktinė ir savaitgalio
dedamoji 

0,02662

Eur/kWh

 

VIENOS IR DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAMS FIKSUOJAMI LAIKAI

Dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų laikas elektros apskaitos prietaisus valdančiuose laikrodžiuose yra nustatytas pagal žiemos laiką ir nekeičiamas įvedus vasaros laiką.

 Laiko zonos

Laiko intervalai (žiemos metu) 

Laiko intervalai (vasaros metu)

Vienos laiko zonos

I-VII 00:00 – 24:00

I-VII 00:00 – 24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  23:00 – 7:00,  VI-VII  00:00-24:00

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  08:00 – 24:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  24:00 – 8:00,  VI-VII  00:00-24:00

Keturių laiko zonų tarifams fiksuojami laikai
  I - V VI - VII ir švenčių dienos
Ryto energijos dedamoji 5:00 -  7:00 val. -
Dienos  energijos dedamoji 7:00 - 17:00 val. 7:00 - 22:00 val.
Vakaro energijos dedamoji 17:00 - 22:00 val. -
Nakties energijos dedamoji 22:00 - 5:00 val. 22:00 - 7:00 val.

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).