ESO naudai nustatytų servitutų tikslinimas ir jų pabaiga

ESO turi teisę tiesti skirstomuosius tinklus ar įrengti jiems eksploatuoti reikalingus įrenginius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose objektuose tik įstatymų nustatyta tvarka su žemės ar kito nekilnojamojo turto savininku išsprendęs žemės ar kito nekilnojamojo turto naudojimo klausimą (LR elektros energijos įstatymo75 straipsnio 3 dalis, LR gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 1 dalis).

Kada ESO turi teisę tiesti skirstomuosius tinklus ar jų įrenginius kitam savininkam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype?

ESO ir sklypo savininkas pasirašo servituto nustatymo žemės sklypui sutartį, kai žemės sklypo savininkas sutinka, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype būtų įrengti skirstomieji tinklai.

Koks ESO naudai nustatyto servituto turinys?

Servituto turinys – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

Ar servitutas ESO naudai nustatomas tik sutartimi?

Ne, servitutas gali būti nustatytas įstatymu, teismo sprendimu ir administraciniu aktu. Servitutai administraciniu aktu, kurį priima Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) teritorinio padalinio vedėjas, nustatomi formuojant naujus žemės sklypus ir kt. teisės aktuose numatytais atvejais.

Ar gali būti keičiama servituto sutartis?

Taip, esant tam tikroms aplinkybėms (pvz. keičiasi sklypo ribos, sutartyje nebuvo nurodytas servituto plotas ir kt.) sudaryta sutartis gali būti keičiama notariškai patvirtinu šalių susitarimu*. Atsiradus poreikiui dėl servituto patikslinimo, žemės sklypo savininkas su laisvos formos prašymu kreipiasi į ESO ir kartu su prašymu pateikia žemės sklypo planą, kuriame pavaizduotas tikslintinas servitutas.

*Išskyrus atvejus, kai sklypas, kuriam buvo sutartimi nustatytas servitutas, buvo performuotas (padalintas, atidalintas, sujungtas).

Ar pertvarkius / performavus žemės sklypą, kuriam sutartimi nustatytas servitutas, yra keičiama servituto sutartis?

Ne, tais atvejais, kai žemės sklypas, kuriam buvo nustatytas sutartinis servitutas, performuojamas (padalijamas, atidalijamas, sujungiamas), servitutas perkeliamas į naujai suformuoto (-ų) žemės sklypo (-ų) registro įrašą, kuriam po kadastrinių matavimų parengtame žemės sklypo plane yra nurodytas servitutas. Tokiais atvejais šalių susitarimas dėl sutarties pakeitimo / patikslinimo nereikalaujamas.

Ar gali ESO naudai sandoriu nustatytas servitutas pasibaigti?

Taip, ESO naudai nustatytas servitutas gali baigtis, kai išnyksta jo būtinumas arba ESO jo atsisakius. Sprendimas dėl servituto pabaigos įforminamas notariškai patvirtinu šalių susitarimu.

Ar ESO gali priimti sprendimą dėl servituto pabaigos, jeigu servitutas nustatytas administraciniu aktu?

Ne, sprendimą dėl servituto, nustatyto administraciniu aktu, pabaigos priima NŽT teritorinio padalinio vedėjas, atsižvelgdamas į viešpataujančio daikto, (ESO) nuomonę dėl servituto reikalingumo. Jeigu ESO yra viešpataujančio daikto savininkas, turi teisę pareikšti nuomonę dėl servituto reikalingumo.   

Kaip žemės sklypo savininkui pateikti prašymą dėl servituto sutarties patikslinimo ar servituto nustatyto administraciniu aktu pabaigos ?

Laisvos formos prašymą gali teikti žemės sklypo savininkas arba įgaliotas asmuo su notariškai patvirtintu įgaliojimu. Prašyme nurodomos aplinkybės dėl kurių reikalinga patikslinti servituto sutartį ar pateikti nuomonę dėl servituto reikalingumo. Kartu su prašymu, pateikiamas žemės sklypo planas (.dwg ir .pdf formatu) su pavaizduotu tikslintinu / naikinamu servitutu.

Prašymai gali būti teikiami el. p. [email protected] ar paštu Laisvės pr. 10, Vilnius.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).