Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Pranešimai

2019 m. kovo 4 d.
ESO pradeda išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimą

ESO pradeda išmaniosios apskaitos diegimui reikalingos infrastruktūros Lietuvoje viešųjų pirkimų procedūras. Tiekėjai turės ne tik pasirūpinti daugiau nei 1,6 mln. išmaniųjų elektros energijos skaitiklių tiekimu, bet ir skaitiklių duomenų surinkimo ir valdymo IT sprendimu bei komunikacijos infrastruktūra.

Pirkimas bus vykdomas konkurencinio dialogo būdu, t.y. kiekvienas tiekėjas galės pateikti paraišką dalyvauti pirkime, o ESO ves dialogą su atrinktais kandidatais. Laimės ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

Šiuo metu investicija yra derinama su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pasiūlymų konkursui laukiame iki 2019 m. balandžio 4 d. Sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros diegėju planuojama pasirašyti 2020 m. I ketvirtį, o masinį skaitiklių diegimą pradėti 2020 metų IV ketvirtį ir baigti 2023 m. pabaigoje.Preliminariai skaičiuojama, kad investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimą sieks 200 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie pirkimą:
CVP IS Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema
ES viešųjų pirkimų informacinė sistema (TED)

 
2019 m. sausio 24 d.
ESO atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją  - „AF Mercados - Energy Markets International“, iš Ispanijos.

ESO rengiasi išmaniosios apskaitos sistemos masiniam diegimui Lietuvoje. Artimiausiu metu ESO planuoja pradėti išmaniosios apskaitos infrastruktūros (išmaniųjų elektros energijos skaitiklių, komunikacijų infrastruktūros, išmaniosios apskaitos informacinės sistemos)  viešųjų pirkimų procedūras paskelbdami kvalifikacinę atranką. Bus atrinkti geriausi 6 tiekėjai, kurie šių metų viduryje gaus techninę specifikaciją ir toliau dalyvaus konkurse. Planuojama pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o sutartį su laimėjusiu tiekėju pasirašyti 2020 metų pradžioje.

Siekdama tinkamai pasiruošti masiniam išmaniosios apskaitos sistemos diegimui Lietuvoje, ESO pasirašė sutartį su „AF Mercados - Energy Markets International“ dėl konsultacinių paslaugų teikimo.

Ispanijos bendrovės ekspertai, kartu su ESO komanda, parengs galutinius planuojamo pirkimo dokumentus, o taip pat teiks konsultacijas pirkimo procedūrų metu. 

ESO planuoja 2020 m. eigoje pradėti diegti išmaniuosius skaitiklius. Planuojama, kad investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje programą viršys 200 mln. Eur.

 

2019 m. sausio 2 d.
Informacijos patikslinimas dėl ESO išmaniosios apskaitos sprendimo - viešųjų pirkimų paskelbimo

ESO intensyviai dirba rengiantis išmaniųjų skaitiklių diegimui Lietuvoje. 2018 rudenį kvietėme potencialius viešųjų pirkimų dalyvius susipažinti su preliminariais ESO planais, aptarti kylančius technologinius ir viešųjų pirkimų klausimus. Vėliau parengėme planuojamus kvalifikacinius reikalavimus ir juos pateikėme rinkos konsultacijai, gavome tikrai vertingų įžvalgų. Šiuo metu tiksliname kvalifikacinius reikalavimus bei formuluojame tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus. Planuojame iki 2019 m sausio 30 d. pradėti viešojo pirkimo procedūras paskelbiant kvalifikacinę atranką. Per kvalifikacinę atranką tikimės pasirinkti iki 6 stipriausių tiekėjų, kurie toliau galėtų dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo technines sąlygas bei varžysis dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Keletas svarbių atnaujinimų (pasikeitimų):

prisegtame dokumente

Laiko skalė: 

 

2018 m. rugsėjo 20 d.
Būsimas ESO išmaniųjų skaitiklių konkursas užsienio tiekėjų dėmesio centre

Pasiruošimas „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) išmaniųjų elektros skaitiklių konkursui sulaukė didžiulio Lietuvos ir užsienio potencialių gamintojų bei tiekėjų dėmesio.

ESO, įgyvendindama unikalų viešąjį pirkimą įsigyti išmaniosios apskaitos sistemą (išmaniuosius skaitiklius, informacines sistemas jų valdymui ir duomenų rinkimui) pakvietė įmones susipažinti su išmaniosios apskaitos vystymo planais Lietuvoje. Renginio (konferencijos) dalyviams detaliai pateikta visa informacija apie planuojamą viešąjį pirkimą: aptarta techninė specifikacija, procedūros ir trukmė.

Daugiau: prisegtame dokumente

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai