Susisiekime

Skatinimo laikotarpio pabaiga

Gamintojai, kuriems pasibaigė skatinimo tarifo taikymas*, elektros energija prekiauja rinkos sąlygomis, atitinkamai pardavimo/supirkimo kaina nėra reglamentuota. Anksčiau galiojusios Elektros energijos supirkimo iš Atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartys nebebus pratęsiamos.

Galimi pasirinkimo variantai patiektai į tinklą elektros energijai, kai elektrinei nebetaikomas skatinimo tarifas:

1. Bendrovė iš gamintojų nuo 2024-01-01 elektros energiją pirks lygindama atitinkamą apskaitos laikotarpio valandą susiformavusias Perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB skelbiamas valandines disbalanso kainas, su Nord Pool biržos Lietuvos zonos valandinėmis kainomis bei pasirinkdama tą valandą besiformuojančią mažesnę kainą ir minusuodama atitinkamo apskaitos laikotarpio valandos maržą, kuri lygi 2 Eur/MWh.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad tiek Perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB disbalanso kainos, tiek Nord Pool biržos elektros energijos kainos yra kintančios kiekvieną valandą bei priklauso nuo didmeninės elektros energijos prekybos rinkos sąlygų, o šios kainos yra viešai skelbiamos Nord Pool internetiniame tinklalapyje adresu www.nordpoolgroup.com → Market Data → Nord Pool Day-Ahead → LT → Hourly , o Litgrid disbalanso kainos adresu www.litgrid.eu → Baltijos duomenys → Balancing & Imbalance Prices → Imbalance prices.

Analogišką 2024 metams supirkimo kainą Bendrovė taikys visiems neskatinamose elektrinėse elektros energiją gaminantiems gamintojams, kuriems nėra taikomas skatinamasis fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas.

Atkreiptinas dėmesys, kad vėluojant sudaryti supirkimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir tiekiant į tinklą elektros energiją neturint galiojančių supirkimo sutarčių Bendrovė taikys papildomą disbalanso dedamąją – papildomai mažindama apskaičiuotą ataskaitinio laikotarpio valandos kainą 20%. Todėl prieš pradedant tiekti į tinklą elektros energiją privaloma pasirūpinti ir jos supirkimo sutartimis.

2. Gamintojai elektros energiją gali parduoti ne tik ESO, bet ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Apie sudarytas sutartis su nepriklausomais tiekėjais reikia informuoti ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjų sąrašą skelbia bei nuolatos atnaujina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

3. Gamintojai, pasibaigus skatinimo tarifui gali pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją parduoti „Nord Pool“ elektros biržoje.

*Pasitikrinti, kada elektrinei nustos galioti skatinimo tarifas galite čia.

VIAP lėšomis remtinų elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius.

**Bendrovė elektros energiją superka ir AEI supirkimo sutartis sudaro tik su tomis neskatinamomis elektrinėmis, kurių leidime gaminti nurodyta įrengtoji galia neviršija 1 MW.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).