Susisiekime

Nutolę gaminantys vartotojai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie nutolusius gaminančius vartotojus, susiejimo ir apskaitymo principus, elektrinei bei vartojimo objektui taikomus reikalavimus.

Kas yra nutolęs gaminantis vartotojas?

Nuo 2019 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos bei Elektros energetikos įstatymo pokyčiai, leidžiantys 1) gaminančių vartotojų generacijos pajėgumams būti geografiškai nutolusiems nuo vartojimo taško, ir 2) vieną elektrinę pasidalinti gaminančių vartotojų grupei.

Pirmoji sąlyga leidžia gaminančiam vartotojui elektrą gaminti viename, o ją vartoti kitame objekte, nepriklausomai nuo jų tarpusavio atstumo. Šiame modelyje elektrinė ar jos dalis yra laikoma nutolusia elektrine, o objektas, kuriame yra vartojama elektros energija – vartojimo objektu. Toks vartojimo objektas, kuriam yra priskiriama nutolusios elektrinės generavimo galia, tampa nutolusiu gaminančiu vartotoju, ir jam yra taikomos tos pačios sąlygos ir galimybės, kaip įprastam gaminančiam vartotojui, kuris gamina ir vartoja tame pačiame objekte.

Antroji sąlyga leidžia nutolusią elektrinę išsidalinti gaminančių vartotojų grupei. Tai reiškia, kad viena elektrinė gali būti virtualiai sudalinta į keletą dalių, ir priskirta keliems to paties kliento vartojimo objektams, ar net keliems skirtingiems klientams. Elektrinę padalinus į kelias dalis ir jas priskyrus prie skirtingų vartojimo objektų, kiekvienam vartojimo objektui tenkanti elektrinės pagaminta elektros energijos dalis yra proporcinga tam vartojimo objektui priskirtos elektrinės dalies galiai.

Kas yra nutolusi elektrinė, ir kaip ją prijungti prie skirstomųjų tinklų?

Nutolusios elektrinės terminas visuomet vartojamas sąsajos su vartojimo objektu metu. Tai – iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją generuojantis įrenginys, kuris jau yra prijungtas prie skirstymo tinklų. Nutolusia elektrine gali būti tiek elektrinė su atskiru elektros įvadu, tiek per jau esamo vartojimo objekto įvadą prijungta gaminančio vartotojo elektrinė.

Naujos elektrinės su nauju elektros įvadu privalo būti prijungtos pagal gamintojo prijungimo procesą. Daugiau informacijos apie elektros gamintojo prijungimą rasite čia: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/elektros-gamintojams/elektros-prijungimas-gamintojams/ketinate-elektra-parduoti-rinkos-salygomis.html

Nutolusios elektrinės galia gali būti priskiriama kitiems asmenims tik tuomet, kai yra gaunamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) leidimas gaminti, o šis yra išduodamas tik anksčiau neeksploatuotoms elektrinėms. Daugiau informacijos apie leidimus rasite čia: http://vei.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas-1/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas

Kaip pakeisti elektrinę prie vartojimo objekto?

Elektrinę prijungus prie tinklų, jos galia gali būti išdalinama ir priskiriama keletui skirtingų vartojimo objektų. Elektrinė gali būti prijungiama atskiru įvadu kaip gamintojas, arba prie jau esančio vartojimo įvado, paprastą elektros vartotoją padarant gaminančiu vartotoju su dvikrypte elektros apskaita. Susieti nutolusią elektrinę su vartojimo objektu galima ESO savitarnoje skyriuje „Nutolusios elektrinės“ užpildant prašymą. Savitarnoje taipogi galėsite stebėti elektrinių priskyrimo būseną, priskirtus naudotojus bei vartojimo objektus.

Nutolusią elektrinę išdalinti dalimis ir priskirti prie vartojimo objektų galima ESO savitarnos skyriuje „Nutolusios elektrinės“ arba pateikus prašymą. Abiem atvejais elektrinės savininko bus prašoma pateikti šią informaciją:

 1. Elektrinės savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (savininko identifikavimui);
 2. Elektrinės adresas ir objekto numeris (elektrinės identifikavimui);
 3. Priskiriamo vartojimo objekto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (nepildoma, kai pateikiamas savo vartojimo objektas);
 4. Priskiriamo vartojimo objekto savininko kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris);
 5. Suteikiama elektrinės galia, kilovatais;
 6. Priskiriamo vartojimo objekto adresas ir objekto numeris (objekto identifikavimui)
 7. Data, nuo kurios prašote priskirti nurodytą galią.

Prašymo formose galima pateikti informaciją naujo vartojimo objekto priskyrimui, priskirtos galios korekcijoms ar sąsajos nutraukimui.

Priskiriant vartojimo objektą svarbu įsitikinti, kad būtų tenkinami šie reikalavimai:

 1. Nurodytas vartojimo objektas privalo priklausyti nurodytam objekto savininkui nuosavybės teise, ir nurodytas vartojimo objekto savininkas turi turėti Elektros energijos pirkimo-perdavimo sutartį sudarytą savo vardu;
 2. Priskiriama elektrinės galia negali viršyti vartojimo objekto leistinosios vartoti galios;
 3. Norint elektrinę (ar jos dalį) priskirti kito asmens vartojimo objektui privaloma turėti specialų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamą leidimą gaminti, ir jėgainės įranga turi būti neeksploatuota iki šio leidimo gaminti.

Atkreipiame dėmesį, jog klientui per greičiau nei metus atsisakius būti gaminančiu vartotoju ir tapus įprastu elektros vartotoju, skirstomųjų tinklų operatorius gali pareikalauti kompensuoti skaitiklio automatizavimo išlaida, kurių dydis priklausys nuo įrengto skaitiklio tipo.

Kaip apskaitomas nutolusio gaminančio vartotojo pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis?

Nutolusio gaminančio vartotojo elektros apskaita yra sujungiama iš dviejų atskirų skaitiklių:

Vartojimo objekto elektros skaitiklis apskaito iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;

Nutolusios elektrinės objekte esančio elektros skaitiklio rodmenys yra naudojami suskaičiuoti prie elektrinės priskirtam vartojimo objektui tenkančią pagamintos ir į tinklą pateikto energijos kiekio dalį. Konkrečiam vartojimo objektui priskiriama į tinklą pateikto elektros energijos kiekio dalis suskaičiuojama proporcingai tam vartojimo priskirtai elektrinės galiai (pavyzdys žemiau).

Kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaičius abiejų skaitiklių rodmenis yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

 


Pavyzdžiui: jei per mėnesį visa 100 kW galios nutolusi elektrinė pagamino ir pateikė į tinklus 4000 kWh, iš visos jėgainės prie Jūsų vartojimo objekto yra priskirta 5 kW elektrinės galia, o Jūsų vartojimo objekte per mėnesį suvartota 250 kWh, tai:

 • Jūsų vartojimo objektui per šį mėnesį priskiriamas elektros energijos kiekis yra 4000 kWh (visas elektrinės į tinklus patiektas kiekis) / 100 kW (visos elektrinės galia) x 5 kW (Jūsų vartojimo objektui priskirta galia) = 200 kWh;
 • Už šias 200 kWh, atgautų iš ESO tinklo nutolęs gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?“.
 • Už likusias 50 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu ankstesniais mėnesiais buvote sukaupęs į tinklą pateiktą bet nesuvartoto elektros energijos kiekio, tai pirmiausia naudojamas anksčiau sukauptas kiekis. Jei jo neužtenka, tuomet už likutį turėsite atsiskaityti pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu per mėnesį suvartojimas buvo mažesnis nei į tinklą pateiktas kiekis, tuomet skirtumas yra kaupiamas ir perkeliamas į ateities mėnesius. Šį sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kovo 31 dienos.

Kas nutinka išdalintos nutolusios elektrinės galios didinimo metu?

Kadangi nutolusios elektrinės sugeneruota elektros energija yra priskiriama proporcingai pagal klientams išdalintą ir elektrinės leistinąją atiduoti į tinklus galią, todėl elektrinės valdytojas galės išdalinti naujai pridėtą elektrinės galią tik baigus elektrinės galios didinimo procesą ir atnaujinus elektrinės ribų aktą.

Atkreipiame dėmesį, kad visa didesnės (naujosios) galios iki ribų akto atnaujinimo sugeneruota elektros energija bus proporcingai išdalinta ir priskirta seniesiems nutolusios elektrinės naudotojams, t.y. esami elektrinės naudotojai elektrinės galios didinimo periodu gali gauti didesnį nei įprasta jiems priskirtą sugeneruotos elektros energijos kiekį.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).