Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Elektromobilio įkrovimo stotelės prijungimas prie elektros tinklo

1
Įvertinkite, kokio galingumo elektromobilių įkrovimo stotelę ketinate įsirengti ir kiek elektros energijos planuojate suvartoti
Kiek galios man reikia?

Įvertinkite, kokios galios bus Jūsų elektromobilio stotelė. Dėl techninių elektros įkrovimo stotelių duomenų galite kreiptis į elektromobilių įkrovimo stotelių tiekėjus.

 

Kokią elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją man pasirinkti?
 • Trečia (III) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš vieno elektros energijos šaltinio viena elektros linija. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 24 valandas.

 • Antra (II) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas nors iš vieno elektros energijos šaltinio ne vėliau kaip per 2,5 valandos.

 • Pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis ir aprūpinimas elektros energija gali būti nutrauktas laikui, kiek to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio prie kito arba pakartotiniam elektros energijos šaltinio įjungimui.

  Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.

Renkantis pirmą (I) arba antrą (II) patikimumo kategoriją, prijungimo kaina dauginama iš dviejų.

Kiek aš mokėsiu už prijungimo paslaugą?
 • Prijungimo paslaugos įmokos dydis bus nustatytas įvertinus Jūsų pageidaujamą leistinąją naudoti galią bei nutiestą ar rekonstruotą elektros tinklo ilgį. 
 • Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, Eur be PVM:
Vartotojų grupė Įkainis už 1kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą Įkainis už 1m elektros tinklo nutiesimo
I grupė 9,15 -
II grupė 61,39 6,83
III grupė 22,80 7,80
Kuris tarifų planas man tinkamiausias?

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią.

Palankiausio tarifo plano skaičiuoklė

Per kiek laiko man bus įvesta elektra?
Kai kliento elektros įrenginiams prijungti prie AB ESO skirstomųjų elektros tinklų reikia atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu, ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas. iki 25 kalendorinių dienų nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos
Kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) neviršija 25 000 eurų be PVM ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti. iki 50 kalendorinių dienų nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos
Kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 25 000 eurų be PVM, bet neviršija 44 000 eurų be PVM.  iki 60 kalendorinių dienų nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu
Kai kliento prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 44 000 eurų be PVM.  iki 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu
Kai kliento prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą ir kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelių linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus, išskyrus atvejus, kai sutarties pasirašymo momentu nėra parengto vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto ir nėra galimybės nurodyti tikslaus vartotojo elektros įrenginių prijungimo termino. iki 12 mėn. nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu


Suteikiant klientui ESO elektros įrenginių iškėlimo kliento pageidavimu paslaugą, nustatomas sutartinis iškėlimo paslaugos suteikimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo rangos sutarties su rangovu, atliksiančiu elektros įrenginių iškėlimo darbus, pasirašymo dienos.

Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali būti nustatomas ilgesnis, kai ilgesnį darbų atlikimo terminą sąlygoja darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifika ir mastas bei kitos nuo ESO nepriklausančios objektyvios priežastys.

2
Užsisakykite prijungimo paslaugą, pasirinkite tarifą bei atsiskaitymo būdą
Kokių dokumentų reikia prijungimo paslaugos užsakymui?

Prijungimo paslaugos užsakymui reikalingi šie dokumentai:

 • Įmonės vadovo/įgalioto asmens tapatybės dokumentas;
 • Juridinio asmens registracijos pažymėjimą ar jo kopija; 
 • Savivaldybės patvirtintas leidimas įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, kai ji įrengiama savivaldybei priklausančioje teritorijoje;
 • Situacijos planas su pažymėta elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimo vieta žemėlapyje; (žiūrėti reikalavimus);
 • Atstovavimą juridinio asmens vardu patvirtinančius dokumentus (jei kreipiasi ne įmonės vadovas).
Pasirinkite Jums tinkamiausią tarifų planą

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią.

Palankiausio tarifo plano skaičiuoklė

Pateikite paslaugos užsakymo parašką ir pasirinkite projektuotoją
Klientas ESO

Pateikite paslaugos užsakymo paraišką vienu iš šių būdų:

 • Informuosime apie paraiškos patvirtinimą/atmetimą - per 2 darbo dienas savitarnos svetainėje www.manogile.lt.
 • Kai paraiška bus priimta ir patvirtinta, parengsime technines sąlygas - per 5 darbo dienas.

Jei projektas nereikalingas, kartu su techninėmis sąlygomis parengsime prijungimo paslaugos sutartį, elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį - per 5 darbo dienas.

Paraiškoje nurodykite, kam patikėsite projektavimo darbus. Projektavimo darbus gali atlikti:

 • ESO. Projektavimo darbų kaina bus nustatyta pagal tuo metu su ESO sutartį sudariusio rangovo pateiktą įkainį arba viešojo pirkimo metu įsigytų paslaugų kainą.
 • Jūsų savarankiškai pasirinktas projektuotojas. Jūsų patogumui, pateikiame projektuotojų, rengusių projektus mūsų klientams, sąrašą. Kaina priklausys nuo Jūsų sutartų sąlygų.
Pasirinkite Jums tinkamiausią tarifų planą

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią.

Palankiausio tarifo plano skaičiuoklė

3
Pasirašykite sutartis ir sumokėkite prijungimo paslaugos įmoką
Pasirašykite ir grąžinkite sutartis
Klientas ESO
 • Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį.
 • Grąžinkite sutartis ESO. Tai padaryti galite:
  - Savitarnos svetainėje www.manogile.lt;
  - Klientų aptarnavimo centruose „Gilė“;
  - Atsiųsti kopijas paštu sutartyse nurodytu adresu.
Informuosime apie prijungimo paslaugos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarčių parengimą.
Sumokėkite už prijungimo paslaugą
Klientas ESO

Sumokėkite už prijungimo paslaugą vienu iš šių būdų:

Pavedimo kopijos pristatyti nereikia.

Prijungimo darbus pradėsime vykdyti gavę Jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

Jeigu įmoką sumokėsite į kitą sąskaitą (pvz., skirtą įmokoms už elektros energijos suvartojimą), prijungimo paslaugos vykdymas gali vėluoti, kol bus aiškinamasi gautos įmokos paskirtis.

 

Gavėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pagrindinės buveinės adresas: Aguonų g. 26, 03212 Vilnius
Identifikavimo kodas:  302577612
Įmokos pavadinimas: Už ESO skirstomųjų tinklų paslaugas
Įmokos kodas: 443590
Mokėjimo paskirtis: Nurodomas unikalus numeris, esantis išankstinio apmokėjimo sąskaitoje
Įmoką priimančios organizacijos:
 • „Swedbank“, AB - LT79 7300 0100 7050 5121
 • AB SEB Bankas - LT82 7044 0600 0298 2730
4
Parenkite vidaus elektros tinklą prijungimui
Įsirenkite vidaus elektros tinklą
 • Šiems darbams atlikti pasitelkite įmones, turinčias reikiamą kvalifikaciją.
 • Pateikite prašymą VEI įvertinti, ar vidaus tinklas įrengtas tinkamai, vadovaujantis įrenginių įrengimo taisyklėmis.
Užsisakykite tinkamą tinklo įrengimą patvirtinančią VEI pažymą
KLIENTAS ESO
 • Užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, išduotą Valstybinės energetikos inspekcijos.
 • Daugiau apie pažymas - Valstybinės energetikos inspekcijos tinklapyje: www.vei.lt.
 • Informuosime elektroniniu paštu apie prijungimo darbų pabaigą.
 • Informuosime savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt apie Valstybinės energetikos inspekcijos išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimą.
 • Prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo - per 5 darbo dienas po prijungimo darbų baigimo ir Valstybinės energetikos inspekcijos pažymos gavimo.
5
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
 • Nuo 2013 m. sausio 1 d. reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau - Elektros energetikos įstatyme).
 • Visi verslo klientai turi pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Klientas gali nepasirinkti nepriklausomo tiekėjo - tokiu atveju jo objektams bus taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina.
 • Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai