Susisiekime

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapiai gamintojų prijungimui

Pralaidumų prioritetai rezervuojami Vyriausybės sprendimu nustatytoms prioritetų grupėms vadovaujantis kreipimosi dėl pralaidumų rezervavimo pirmumo principu. Susipažinti su Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektu galite čia. 39 Straipsnio 22 dalyje nurodyti pralaidumų prioritetai. 

Žemėlapis aktualus tik komerciniams klientams, todėl jei esate buitinis klientas norintis įsirengti arba pasididinti atiduodamos elektros energijos galią į ESO tinklus iki 10 kW (leistiną generuoti galią), galite teikti paraišką „Tapti gaminančiu vartotoju” ESO savitarnoje.

Instrukciją kaip naudotis žemėlapiu galite atsisiųsti čia.

Žemėlapiuose pateikiame preliminarią informaciją apie laisvas galias elektros energijos gamintojams ir gaminantiems vartotojams vertinant kiekvienos 110/35/10 kV, 110/10 kV transformatorių pastotės techninį pralaidumą ESO tinkle.

Techninis transformatorių pralaidumas pateiktas nevertinant N-1 (neveikiant vienam iš pastotės galios transformatorių) režimo. Šį pralaidumą galima suteikti su sąlyga, kad tinklų naudotojas sutinka su ESO nustatomais techniniais ribojimais prie N-1 tinklo režimo, t. y. tinklų naudotojas turi sutikti su sąlyga, kad dėl kokių nors priežasčių neveikiant vienam iš galios transformatorių elektrinė veikti negalės.

Laisva generuoti galia kiekvienoje transformatorinėje apskaičiuota iš transformatorinės pastotės techninės galios atėmus prijungtų elektrinių galias bei rezervuotas galias kitiems tinklų naudotojams (vystantiems projektus).

Galimybę prijungti elektros energiją generuojančius šaltinius prie ESO tinklo taip pat riboja perdavimo sistemos operatoriaus (LITGRID) galima priimti elektros energija iš ESO tinklo. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis operatorių Pasinaudojimo elektros tinklais aprašais, abu operatoriai periodiškai susiderina generuojamos galios dydį, kuris gali būti priimtas į perdavimo tinklą iš ESO tinklo per atitinkamus 110 kV perdavimo tinklų ruožus, todėl kiekvienos pastotės techninės galimybės perduoti generuojamas galias į perdavimo tinklą yra pirmiausia apribotos 110 kV perdavimo tinklo techninio pralaidumo, paskirto ESO, dydžiu.

Perdavimo tinklo techninis pralaidumas ruože, kuriam priklauso transformatorių pastotė, rodomas pažymėjus pastotę žemėlapyje. Vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais aprašu, ESO kiekvienam 110 kV tinklų ruožui padalina ne tik techninį, bet ir tinklų pralaidumą, susijusį su sistemos balansu, kuris dar paskirstytas prioritetinėms grupėms kaip nustatyta Elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarime Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų“.

Laisva generuoti galia nereiškia, kad nereikės atlikti tinklo rekonstrukcijos dėl kitų techninių aplinkybių (galios transformatorių įtampos reguliatorių įrengimas ir kt.).

Kai laisvos galios nėra, naujų objektų prijungimas galimas, tačiau pareikalautų ženkliai didesnių investicijų už prijungimo paslaugą.

Aktualu elektrinėms nuo 250 kW

Elektrinėms, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra 250 kW ar daugiau, laisvos galios perdavimo tinklo ruožuose saulės ir vėjo elektrinių prijungimui suteikiamos tik su sąlyga, kad tinklų naudotojas sutinka su leistinos generuoti galios ribojimais, susijusiais su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

110 kV transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis saulės elektrinėms.

Informaciją apie LITGRID AB 110 kV tinklų ruožų laisvų galių paskirstymą saulės elektrinių prioritetinėms grupėms galima rasti čia

                           110 kV transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis vėjo elektrinėms.

Informaciją apie LITGRID AB 110 kV tinklų ruožų laisvų galių paskirstymą vėjo elektrinių prioritetinėms grupėms galima rasti čia

Paaiškinimai:

 - ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo yra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio techninio pralaidumo nėra
- ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo nėra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio techninio pralaidumo yra
ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo yra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio pralaidumo yra
ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo nėra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio pralaidumo nėra


 
  • Laisva galia elektrinių prijungimui, MW – tai laisva galia įvertinus LITGRID 110 kV perdavimo linijų pralaidumus. Nesant pralaidumų prioritetinei grupei LITGRID 110 kV ruože, elektrinių prijungimas konkrečioje prioritetinėje grupėje negalimas.
  • ESO tinklo techninis pralaidumas, MW – tai laisva galia neįvertinus LITGRID 110 kV perdavimo tinklų ruožo pralaidumo.
  • Prijungta ir rezervuota galia, MW – suminė visų prijungtų prie pastotės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių galia ir suminė visų planuojamų prijungti elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių galia pagal sudarytus ketinimų protokolus, išduotas prijungimo sąlygas gamintojams ir asmenims, prijungiantiems energijos kaupimo įrenginius (kai ketinimų protokolas yra nereikalingas) ir išduotas prijungimo sąlygas gaminantiems vartotojams. Visi ketinimų protokolą sudarę gamintojai privalo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, o asmenys, prijungiantys energijos kaupimo įrenginius – generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių. Visą sąrašą galite rasti čia.

ESO sudarytų ir galiojančių ketinimų protokolų sąrašas pateiktas čia.

Žemėlapis aktualus tik komerciniams klientams, todėl jei esate buitinis klientas norintis įsirengti arba pasididinti atiduodamos elektros energijos galią į ESO tinklus iki 10 kW (leistina generuoti galia), galite teikti paraišką Tapti gaminančiu vartotoju” ESO savitarnoje. 

 

Ar ši informacija Jums aiški?

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).