Susisiekime

Elektros kainos sudedamosios dalys

 

Galutinę vartotojo mokamą kainą už elektros energiją sudaro šios sudedamosios dalys:

Kurios įmonės/įstaigos kainos dalis
(dedamosios pavadinimas)

Už kokias paslaugas yra mokama?

LITGRID AB
(perdavimo paslaugos kaina)

elektros energijos perdavimo paslaugos kaina už persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais (330-110 kV) paslaugas.

LITGRID AB
(sisteminių paslaugų kaina)

sisteminių paslaugų kaina už sistemines paslaugas, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą.

ESO
(skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina)

elektros energijos skirstymo vidutinės (35/10/6 kV) ir žemosios (0,4/0,23 kV) įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

Baltpool UAB
(VIAP kaina)

VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ji apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan. Pagal LR Elektros energetikos įstatymo nuostatas VIAP yra surenkama kartu su persiuntimo paslauga.

Ignitis UAB
(skirstymo paslaugos papildoma dedamoji)

skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji skirta kompensuoti skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų. Šią dedamąją nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir ji taikoma buitinių vartotojų kainas turintiems klientams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka buvo/yra teikiama visuomeninio tiekimo paslauga.

VMI*

 

LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas PVM mokestis.

Pastabos

  • Grafike neparodyta Tiekėjo dalis už elektros energiją ir tiekimą, nes priklauso nuo kliento ir tiekėjo tarpusavio sutarties  sąlygų. Dėl šios priežasties galutinė kaina klientui visuomet bus didesnė.
  • Grafikas atspindi ne konkretaus kliento kainodarą, tačiau visų konkrečios klientų grupės vidurkį. Konkrečios kainos klientui yra taikomos vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka bei kitais LR teisės aktais.
  • Grafike komerciniams klientams taikomas akcizo mokestis nėra rodomas dėl to, jog gali būti skirtingas priklausomai nuo LR Akcizų įstatyme nustatytų sąlygų.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).