Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Iš žemosios įtampos elektros tinklų, kai objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir didesnė

Lentelėse pateikiamos kainos, kurios galioja nuo 2019 m. sausio 1d. Naujas kainas reikės taikyti nuo vasario, kai atsiskaitinėsite už sausio mėnesio sunaudotą energiją.

Kainos, galiojančios iki 2018-12-31 pateikiamos ČIA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į nurodytas energijos dedamųjų kainas.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-10-26 nutarimu Nr. O3E-359 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina  nuo 2019 metų sausio 1 d. yra 0,903 ct/kWh be PVM. 

Persiuntimo paslaugos kainos trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 400 kW ir daugiau:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,75 1,66 3,16
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,033 0,020 0,012
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,75 1,66 3,16
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* Eur/kWh 0,041 0,026 0,015
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** Eur/kWh 0,030 0,019 0,011
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** Eur/kWh 0,025 0,016 0,009
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** Eur/kWh 0,025 0,016 0,009

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų taikymo tvarka

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

Patikimumo kategorija Patikimumo kategorijos dedamosios
Žemoje ĮTAMPOJE 
Kaina Eur/kW/mėn. be PVM
 2019 m.
1 (pirma) 0,72
2 (antra) 0,36

 

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 
- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.

*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 

**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba