Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ataskaitos/ dokumentai

Atitikties programų įgyvendinimo dokumentai

 

Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus atitikties programos įgyvendinimo ataskaita

Elektros energijos skirstymo operatoriaus atitikties programos įgyvendinimo ataskaita

AB LESTO atitikties programa
AB Lietuvos dujos" atitikties programa
Daugiau informacijos elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo atitikties programų klausimais:

Adelė Gurevičienė
Atitikties vadovė
Mob. +370 614 40 365

 

 

 

Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

ESO 2017 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  81,0
0,4 kV elektros tinklas  43,4
Nauji vartotojai  52,2
Ryšiai ir valdymo sistemos 5,9
Transporto priemonės 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 3,0
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 189,6

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2017 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  28,7 
Dujų sistemų plėtra 27,3
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,5
Nematerialus tutas 0,9
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,9
Dujotiekiai 4,3
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,2
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 36,6

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)   

 

Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M. IV KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     613,09   
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 4700 2484,23    
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

       1432
Valdybos narys Augustas Dragūnas        890,8
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        448,99
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        828,2
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 869

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

122,69

Valdybos narys Renaldas Radvila      

122,69

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. IV KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 7184,23
Aukščiausiojo lygio vadovai 4 4900,13
Vidurinio lygmens vadovai 201 2167,82

Ekspertai – specialistai 

1662 1163,03

Darbininkai

520 869,48

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2018 m. III ketv. (Eur prieš mokesčius):

Pareigos Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis  1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojo tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     909,93   
Generalinis direktorius Dalia Andrulionienė 4700 2067,66    
Valdybos pirmininkas

Dalia Andrulionienė/

Augustas Dragūnas

       1448
Valdybos narys Augustas Dragūnas        574,67
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        869
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        869
Valdybos narys Ovidijus Martinonis        869

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketv.:

 Pareigybių grupės darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, €
Generalinis direktorius 1 5410,98
Aukščiausiojo lygio vadovai 5 4727,69
Vidurinio lygmens vadovai 203 2339,97

Ekspertai – specialistai 

1712 1272,49

Darbininkai

522 986,65

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M. II KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys          
Generalinis direktorius Dalia Andrulionienė 4581,47 1234,50    
Valdybos pirmininkas

Dalia Andrulionienė

       1448
Valdybos narys Augustas Dragūnas        869
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        869
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        869
Valdybos narys Ovidijus Martinonis        869

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. II KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 5414,83
Aukščiausiojo lygio vadovai 6 4823,89
Vidurinio lygmens vadovai 194 2249,06

Ekspertai – specialistai 

1727 1223,84

Darbininkai

526 984,53

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M. I KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys  Petras Povilas Čėsna      347,52  
Generalinis direktorius Dalia Andrulionienė 4344,3 1126,60    
Valdybos pirmininkas

Dalia Andrulionienė

       1448
Valdybos narys Augustas Dragūnas        869
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        869
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        869
Valdybos narys Ovidijus Martinonis        504,54

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. I KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 5610,27
Aukščiausiojo lygio vadovai 5 5234,26
Vidurinio lygmens vadovai 195 2063,87

Ekspertai – specialistai 

1784 1157,60

Darbininkai

545 956,21

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai