Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ataskaitos/ dokumentai

Reguliuojamos veiklos rodikliai

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2018 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2018 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

ESO 2018 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:
 

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  22,22
0,4 kV elektros tinklas 95,6
Nauji vartotojai  83,7
Ryšiai ir valdymo sistemos 6,3
Transporto priemonės 1,8
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,4
Nematerialus turtas 0,2
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 214,1

 

 ESO 2018 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  47,7 
Dujų sistemų plėtra 47,7
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 1,5
Nematerialus tutas 0,0
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,7
Dujotiekiai 4,7
Dujų reguliavimo punktai 1,5
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 1,5
Kitas turtas (pastatai) 0,3
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 57,2

 

ESO 2017 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  81,0
0,4 kV elektros tinklas  43,4
Nauji vartotojai  52,2
Ryšiai ir valdymo sistemos 5,9
Transporto priemonės 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 3,0
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 189,6

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2017 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  28,7 
Dujų sistemų plėtra 27,3
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,5
Nematerialus tutas 0,9
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,9
Dujotiekiai 4,3
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,2
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 36,6

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)  

Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M. IV KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos narė Dalia Jakutavičė     835  
Stebėtojų tarybos narė Žaneta Kovaliova     687  
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     695  
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 6360  2099    
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

      1815
Valdybos narys Augustas Dragūnas        1300
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 1300

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 M. Iv KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGAI VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius  1 8459
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6710
Vidurinio lygmens vadovai  197 2918

Ekspertai – specialistai 

 1563 1794

Darbininkai

 608 1767

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M. III KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     908  
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 6260  2099    
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

      1815
Valdybos narys Augustas Dragūnas        1300
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 1300

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 M. III KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGAI VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius  1 8922
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6796
Vidurinio lygmens vadovai  196 2981

Ekspertai – specialistai 

 1551 1796

Darbininkai

 608 1425

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M. II KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     1579  
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 6059  2099    
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

      1815
Valdybos narys Augustas Dragūnas        1300
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 1300

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 M. II KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGAI VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius  1 9776
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6501
Vidurinio lygmens vadovai  196 2987

Ekspertai – specialistai 

 1611 1727

Darbininkai

 542 1404

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M. I KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     337,96  
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 6059      
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

      1815
Valdybos narys Augustas Dragūnas       1300
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

1300

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 M. I KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 7645
Aukščiausiojo lygio vadovai 5 6381
Vidurinio lygmens vadovai 198 2984

Ekspertai – specialistai 

1646 1687

Darbininkai

546 1416

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M. IV KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     613,09   
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 4700      
Valdybos pirmininkas

Mindaugas Keizeris

       1432
Valdybos narys Augustas Dragūnas        890,8
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        448,99
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        828,2
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 869

Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

122,69

Valdybos narys Renaldas Radvila      

122,69

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. IV KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 5622
Aukščiausiojo lygio vadovai 4 5113
Vidurinio lygmens vadovai 201 2228

Ekspertai – specialistai 

1661 1243

Darbininkai

520 1156

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2018 m. III ketv. (Eur prieš mokesčius):

Pareigos Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis  1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojo tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     909,93   
Generalinis direktorius Dalia Andrulionienė 4700 2067,66    
Valdybos pirmininkas

Dalia Andrulionienė/

Augustas Dragūnas

       1448
Valdybos narys Augustas Dragūnas        574,67
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        869
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        869
Valdybos narys Ovidijus Martinonis        869

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketv.:

 Pareigybių grupės darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, €
Generalinis direktorius 1 5410,98
Aukščiausiojo lygio vadovai 5 4727,69
Vidurinio lygmens vadovai 203 2339,97

Ekspertai – specialistai 

1712 1272,49

Darbininkai

522 986,65

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M. II KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ VIDUTINĖ PASTOVIOJI MĖNESINIO ATLYGIO DALIS  1/12 METINĖS KINTAMOS ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ
Stebėtojų tarybos pirmininkas          
Stebėtojų tarybos narys          
Stebėtojų tarybos narys          
Generalinis direktorius Dalia Andrulionienė 4581,47 1234,50    
Valdybos pirmininkas

Dalia Andrulionienė

       1448
Valdybos narys Augustas Dragūnas        869
Valdybos narys Ignas Pranskevičius        869
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas        869
Valdybos narys Ovidijus Martinonis        869

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. II KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS, €
Generalinis direktorius 1 5414,83
Aukščiausiojo lygio vadovai 6 4823,89
Vidurinio lygmens vadovai 194 2249,06

Ekspertai – specialistai 

1727 1223,84

Darbininkai

526 984,53

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Investicijų planai

ESO 2019 m. planuoja skelbti tokius investicijų planus:

  1. 2020-2022 m. investicijų planas - lapkričio mėn.;
  2. 2020 m. investicijų planas - lapkričio mėn. 

2019 - 2028 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" investicijų planas

2018 - 2027 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" investicijų planas

Elektros skirstymo tinklo patikimumo rodikliai

ESO elektros skirstomojo tinklo patikimumo rodikliai (SAIDI ir SAIFI*) 2019 m.       

*SAIFI - vidutinis neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų dažnis. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIFI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

SAIDI - vidutinė neplaninė elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai laiko per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIDI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

Gaminančių vartotojų statistika
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba