Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ataskaitos/ dokumentai

Vartotojų informavimas apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą
Reguliuojamos veiklos rodikliai

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atlikoUAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2019 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2019 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

 

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2018 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2018 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

ESO 2018 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:
 

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  22,22
0,4 kV elektros tinklas 95,6
Nauji vartotojai  83,7
Ryšiai ir valdymo sistemos 6,3
Transporto priemonės 1,8
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,4
Nematerialus turtas 0,2
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 214,1

 

 ESO 2018 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  47,7 
Dujų sistemų plėtra 47,7
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 1,5
Nematerialus tutas 0,0
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,7
Dujotiekiai 4,7
Dujų reguliavimo punktai 1,5
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 1,5
Kitas turtas (pastatai) 0,3
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 57,2

 

ESO 2017 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  81,0
0,4 kV elektros tinklas  43,4
Nauji vartotojai  52,2
Ryšiai ir valdymo sistemos 5,9
Transporto priemonės 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 3,0
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 189,6

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2017 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  28,7 
Dujų sistemų plėtra 27,3
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,5
Nematerialus tutas 0,9
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,9
Dujotiekiai 4,3
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,2
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 36,6

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)  

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

 

Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2020 M. Iii KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGYBĖ, VARDAS, PAVARDĖ PASTOVI MĖNESINĖ ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 1/12 METINĖS KINTAMOS  ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) KITOS IŠMOKOS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 7763  742      
Valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris       1815  
Valdybos narys Augustas Dragūnas       1300  
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

1300

 
Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

 
Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

 
Stebėtojų tarybos narė Dalia Jakutavičė     971    
Stebėtojų tarybos narė Žaneta Kovaliova     1444    
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     916    

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. Iii KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS VIDUTINIS SĄLYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS IŠMOKĖTAS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS (PASTOVIOJI ATLYGIO DALIS PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) IŠMOKĖTA KINTAMOJI ATLYGIO DALIS APSKAIČIUOTA, KAIP VIDUTINĖ MĖN. KINTAMA ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR)
Generalinis direktorius/ Įmonės vadovas  1 7763 742
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6473 627
Vidurinio lygmens vadovai 204 3077 156

Ekspertai – specialistai 

1593 1744 112

Darbininkai

 618 1558 130

Visi darbuotojai iš viso:

2421 1822 122

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2020 M. I PUSM. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGYBĖ, VARDAS, PAVARDĖ PASTOVI MĖNESINĖ ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 1/12 METINĖS KINTAMOS  ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) KITOS IŠMOKOS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 7458  1113      
Valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris       1815  
Valdybos narys Augustas Dragūnas       1300  
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

1300

 
Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

 
Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

 
Stebėtojų tarybos narė Dalia Jakutavičė     1047    
Stebėtojų tarybos narė Žaneta Kovaliova     1517    
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     1097    

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. I PUSM.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS VIDUTINIS SĄLYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS IŠMOKĖTAS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS (PASTOVIOJI ATLYGIO DALIS PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) IŠMOKĖTA KINTAMOJI ATLYGIO DALIS APSKAIČIUOTA, KAIP VIDUTINĖ MĖN. KINTAMA ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR)
Generalinis direktorius/ Įmonės vadovas  1 7458 1113
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6316 941
Vidurinio lygmens vadovai 200 3050 233

Ekspertai – specialistai 

1574 1742 146

Darbininkai

 623 1583 150

Visi darbuotojai iš viso:

2403 1825 156

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2020 M. II KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

PAREIGYBĖ, VARDAS, PAVARDĖ PASTOVI MĖNESINĖ ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 1/12 METINĖS KINTAMOS  ATLYGIO DALIES UŽ PRAĖJUSIŲ METŲ REZULTATUS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ STEBĖTOJO TARYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) MĖNESINIS ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ, (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) KITOS IŠMOKOS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) 
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 7496        
Valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris       1815  
Valdybos narys Augustas Dragūnas       1300  
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

1300

 
Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

 
Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. II KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS VIDUTINIS SĄLYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS IŠMOKĖTAS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS (PASTOVIOJI ATLYGIO DALIS PRIEŠ MOKESČIUS, EUR) IŠMOKĖTA KINTAMOJI ATLYGIO DALIS APSKAIČIUOTA, KAIP VIDUTINĖ MĖN. KINTAMA ATLYGIO DALIS (PRIEŠ MOKESČIUS, EUR)
Generalinis direktorius/ Įmonės vadovas  1 7496 2226
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6322 1882
Vidurinio lygmens vadovai 200 3163 286

Ekspertai – specialistai 

1574 1794 75

Darbininkai

 623 1653 103

Visi darbuotojai iš viso:

2403 1766 104

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

 

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2020 M. I KETV. (EUR PRIEŠ MOKESČIUS):

Pareigybė, vardas, pavardė Pastovi mėnesinė atlygio dalis (prieš mokesčius, EUR) 1/12 metinės kintamos  atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus (prieš mokesčius, EUR) Mėnesinis atlygis už stebėtojo tarybos nario veiklą, (prieš mokesčius, EUR) Mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą, (prieš mokesčius, EUR) Kitos išmokos (prieš mokesčius, EUR) 
Stebėtojų tarybos narė Dalia Jakutavičė     1277    
Stebėtojų tarybos narė Žaneta Kovaliova     1733    
Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Betingis     1115    
Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris 7420        
Valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris       1815  
Valdybos narys Augustas Dragūnas         1300  
Valdybos narys Ovidijus Martinonis      

 1300

 
Valdybos narys Virgilijus Žukauskas      

1300

 
Valdybos narys Renaldas Radvila      

1300

 

 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. I KETV.:

 PAREIGYBIŲ GRUPĖS Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis išmokėtas mėnesio darbo užmokestis (pastovioji atlygio dalis prieš mokesčius, EUR) Išmokėta kintamoji atlygio dalis apskaičiuota, kaip vidutinė mėn. kintama atlygio dalis (prieš mokesčius, EUR)
Generalinis direktorius/ Įmonės vadovas  1 7420 -
Aukščiausiojo lygio vadovai  5 6311 -
Vidurinio lygmens vadovai 202 2936 181

Ekspertai – specialistai 

1569 1690 217

Darbininkai

 627 1519 198

Visi darbuotojai iš viso:

2404 1766 209

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Elektros skirstymo tinklo patikimumo rodikliai

ESO elektros skirstomojo tinklo patikimumo rodikliai (SAIDI ir SAIFI*) 2019 m.       

*SAIFI - vidutinis neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų dažnis. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIFI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

SAIDI - vidutinė neplaninė elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai laiko per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIDI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

Gaminančių vartotojų statistika
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba