Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų tinklo parametrų surinkimas iš dujų slėgio reguliavimo įrenginių


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumąNAUDA

Projektu bus diegiamos išmaniosios nuotolinio valdymo sistemos ir diagnostikos įranga dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose. Bus padidinta dujų slėgio reguliavimo įrenginių diagnostikos, priežiūros ir valdymo kokybė bei galimybės įdiegiant diagnostikos ir nuotolinio valdymo įrangą 494 ESO valdomuose dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. I ketv. – 2019 m. I ketv.


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 1.327.396,00 EUR. 

  

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba