Susisiekime

Elektros skaitiklių gedimo/pažeidimo priežasčių nustatymo pagal teisiškai patvirtintą metodiką, ir objektyvių išvadų pateikimo paslauga


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – sukurti elektros skaitiklių su neveikiančia / neveikiančiomis įtampos ritėmis ir analogiškos paskirties elementų neveikimo priežasčių nustatymo metodiką, ir objektyvių išvadų pateikimo paslaugą.NAUDA

Ikiprekybinio pirkimo metu būtų sukurta metodika ir tyrimo išvadų teikimo paslauga, kuria naudojantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ galėtų gauti objektyvias išvadas apie elektros skaitiklių gedimo/pažeidimo priežastis ir būtų naudojama aprašytai problemai spręsti.
Sukurta metodika ir paslauga bus naudojama siekiant nustatyti tikrąsias neveikiančių įtampos ričių / analogiškos paskirties elementų neveikimo priežastis bei atsakomybes dėl tyčia sugadintų elementų. Turint ir plačiai naudojant būsimą problemos sprendinį būtų identifikuojami nesąžiningi elektros energijos naudotojai bei atsirastų galimybė kurti patikimas prevencines priemones šios problemos atsirandančių padarinių greitesniam identifikavimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. II ketv. – 2022 m. II ketv.


FINANSAVIMAS

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta iki 97.380,24 Eur ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 125.600,00 EUR.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.