Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus


APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas – padidinti elektros skirstymo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ESO klientams.


NAUDA

Panaudojant išmaniąsias technologijas bus modernizuotos 9 transformatorių pastotės ir 4 skirstomieji punktai.

Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų modernizavimo metu bus atnaujinti ar įrengti nauji galios transformatoriai, skirstomieji įrenginiai, relinės apsaugos. Atskirose tinklo dalyse bus įdiegti „save gydančio“ tinklo įrenginiai ir kita moderni tinklo valdymo įranga. Tokiu būdu 36 tūkst. klientų vienuolikoje savivaldybių bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. III ketv. – 2019 m. I ketv.


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę ,,Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 15.144.721,00 EUR.

  

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba