Susisiekime

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (III)


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – padidinti elektros skirstomojo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ESO klientams.NAUDA

įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas bus padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams. Panaudojant išmaniąsias technologijas bus modernizuotos 13 transformatorių pastotės ir 27 skirstomieji punktai.   


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. III ketv. – 2023 m. II ketv.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ES finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos 30.486.149,06 Eur.