Susisiekime

Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)


APIE PROJEKTĄ

Projektas yra skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą.NAUDA

Numatomas įgyvendinti projektas „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)“ yra skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama 14 gamtinių dujų skirstymo tinklų sužiedinimų, kurių metu konkrečios dujotiekių atkarpos bus sujungiamos su esamu gamtinių dujų skirstomuoju tinklu. Taip sujungti skirstymo tinklai sumažins gamtinių dujų nutraukimo atvejų skaičių, užtikrinant vartotojams dujų tiekimą iš kitos pusės. Tai leis padidinti gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir saugumą ESO klientams. Įgyvendinant šį projektą, iš viso bus paklota apie 25,80 kilometro skirstomojo dujotiekio, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybėse. Nauja pažangi skirstymo sistema didinanti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą (geresni SAIDI, SAIFI patikimumo rodikliai), nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams bei nuotolinio techninių parametrų surinkimo įrenginių įdiegimas yra aktualūs visiems gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams. Įgyvendinus šį projektą, sumažės atvejų, kai gamtinių dujų skirstymas nutrūksta dėl skirstymo dujotiekių avarijų ar dėl rekonstrukcijos bei remonto darbų. Įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai taip pat užtikrins patikimą gamtinių dujų tiekimą įmonėms, kurių gamybos procesams būtinas nenutrūkstamas dujų tiekimas. Taip pat skirstymo tinkluose bus įrengiami taškiniai tinklo techninių parametrų nuskaitymo įrenginiai – dujų slėgio davikliai. Dujų slėgio daviklio tikslas – surinkti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne ir duomenis perduoti nuotoliniu būdu. Šie davikliai leis analizuoti ir vertinti skirstymo sistemos veikimą, padės sutrumpinti avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių lokalizavimo ir likvidavimo laiką bei stebėti planinius remonto, rekonstrukcijos darbus.   


FINANSAVIMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. I ketv. – 2022 m. I ketv.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 2 124 967,89 Eur EUR.