Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Naujų technologijų, skirtų elektros oro linijų diagnostikai ir gedimų/defektų nustatymui, sukūrimas


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, sukurti elektros oro linijų skirstomųjų tinklų operatoriams priemones, kurios per nustatytą terminą autonomiškai be žmogaus įsitraukimo nustatytų elektros tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų žinialapį ir įkeltų į informacines sistemas.NAUDA

Šiuo ikiprekybiniu pirkimu siekiama įsigyti technologijos, kuri nustatytų skirstomųjų elektros oro tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų ataskaitą ir įkeltų į informacines sistemas, sukūrimo paslaugas. Siekiama sukurti technologiją elektros oro linijų būklės nustatymui, kuri, pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, per nustatytą terminą autonomiškai, be žmogaus įsitraukimo, galėtų atlikti elektros oro linijų diagnostiką, nustatyti gedimus ar defektus, o pagal tai būtų sudaroma apžiūrų ataskaita. Visa surinka informacija galėti būtų patalpinta į informacines sistemas, ją būtų galima archyvuoti bei esant poreikiui papildomai naudoti.

Sukūrus ir įgyvendinus tokia sistemą, tai padidintų elektros energijos tiekimo patikimumą bei sumažintų tinklo priežiūros darbų kainą, nes tinklo priežiūra besirūpinančių darbuotojų brigadoms nebereikėtų skirti laiko defektų paieškai, remdamosi sistemos duomenimis, jos galėtų iškart vykti į konkrečias vietas ir pašalinti defektus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. II ketv. – 2020 m. III ketv.


FINANSAVIMAS

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta iki 447.252,00 Eur ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 720.000 EUR.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba