Naujų technologijų, skirtų elektros oro linijų diagnostikai ir gedimų / defektų nustatymui, sukūrimas


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, sukurti elektros oro linijų skirstomųjų tinklų operatoriams priemones, kurios per nustatytą terminą autonomiškai be žmogaus įsitraukimo nustatytų elektros tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų žinialapį ir įkeltų į informacines sistemas.NAUDA

Šiuo ikiprekybiniu pirkimu buvo įsigytos technologijos, kuri nustatytų skirstomųjų elektros oro tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų ataskaitą ir įkeltų į informacines sistemas, sukūrimo paslaugos. Projektu buvo siekiama sukurti technologiją elektros oro linijų būklės nustatymui, kuri, pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, per nustatytą terminą autonomiškai, be žmogaus įsitraukimo, galėtų atlikti elektros oro linijų diagnostiką, nustatyti gedimus ar defektus, o pagal tai būtų sudaroma apžiūrų ataskaita.

Sukūrus ir pritaikius tokią technologiją, didinamas elektros energijos tiekimo patikimumas bei sumažėja tinklo priežiūros darbų kaina, nes, remiantis sistemos duomenimis, sutrumpėja tinklo priežiūra besirūpinančių darbuotojų brigadų skiriamas laikas defektų paieškai bei išvykimui į konkrečias vietas, atitinkamai sutrumpėja nustatytų defektų šalinimo laikas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. III ketv. – 2021 m. III ketv.


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto įgyvendinimui skirta 251 579,25 EUR ЕS finansinė parama, o bendros projekto investicijos siekė 295 454,25 EUR.


 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).