Susisiekime

Skirstomųjų dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas - kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, padidinti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą.NAUDA

ESO šio projekto metu numato pakeisti 144 katodines saugos stotis bei įdiegti 436 kontrolinių matavimų kolonėles labiausiai nuo katodinės saugos stočių nutolusiuose ir korozijai rizikingose aplinkose bei įdiegti pažangią programinę įrangą, įgalinančią surinkti informaciją apie katodinę apsaugą, ją analizuoti ir nuotoliniu būdu nustatyti katodinės apsaugos parametrus. Apsaugos nuo korozijos sistemos parametrų nukrypimai nuo nustatytų normų bus fiksuojami realiuoju laiku ir atitinkamai signalizuojami programinėje įrangoje. Dėl pastarosios priežasties darbuotojai operatyviai galės reaguoti į besikeičiančias situacijas sistemoje ir išvengti avarijų/gedimų skirstymo sistemoje. Projektas bus įgyvendinamas 31 savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. IV ketv. – 2021 m. VI ketv.


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 3.355.473,60 EUR.