Susisiekime

Verslo sklypo vystymas Venecijos kaime, Jonavos rajone

 


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas verslo subjektams investuoti Jonavos rajone. Nurodyto tikslo bus siekiama veikla „Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės teritorijos): Jonavos rajono savivaldybės kuriamos arba plėtojamos pramoninės teritorijos (LEZ, pramonės parkas arba pramoninė teritorija)“, kuri skirstoma į šias poveikles:

  1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (techninės paslaugos) – 1 objektas;
  2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  3. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  4. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (rangos darbai) 1 objektas;
  5. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  6. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  7. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  8. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  9. Elektros tinklų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  10. Elektros tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas.

Plačiau apie projektą:  https://www.jonava.lt/planavimo-dokumentai/projektai/igyvendinami-projektai/656/projektas-verslo-sklypo-vystymas-venecijos-k.-jonavos-rajone-nr.-02-063-p-0003:11603NAUDA

Galimybė investuotojams kuo greičiau įsikurti yra itin svarbus veiksnys renkantis vietą investicijoms. Tai visų pirma įmanoma užtikrinti tik visiškai išvystytuose sklypuose, šalia kurių nutiesti elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklai, privažiavimo keliai ir kita inžinerinė infrastruktūra. Verslo sklypo išvystymas ir investicijų į sklypą pritraukimas taip pat duotų didelę naudą Jonavos rajonui, nes būtų kuriamos darbo vietos, visų pirma rajono gyventojams, dėl ko trumpėtų atstumai vykstant į darbą ir sumažėtų CO2 emisijos. Taip pat nauda neapsiribotų vien verslo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis, pridėtine verte bei į valstybės ir savivaldybės biudžetą mokamais mokesčiais ir pan. Planuojama, kad sklype įsikūrusios verslo įmonės pirks prekes, paslaugas, rangos darbus ir iš vietos verslininkų, kas savo ruožtu prisidės prie rajono ar net regiono augimo ir klestėjimo.

Projekto veikla, poveiklės bei jo rezultatai atitiks Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, bus laikomasi lygybės ir nediskriminavimo principų, atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, o projekto stebėsenos laikotarpiu bus kuriamos tvarios investicijos, įrengiant naujas darbo vietas.

Projekto rezultatas:

Produkto stebėsenos rodiklis. Verslo infrastruktūros labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurioms suteikta parama, plotas – 40 ha;

Rezultato stebėsenos rodiklis. 1) Verslo infrastruktūros mažų ir vidutinių įmonių plotas, naudojamas tvariai ekonominei veiklai – 40 ha;

2) Tvarios investicijos, pritrauktos į rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotą - 2 184 320,00 Eur.

Planuojama projekto pabaiga 2026-08-31


FINANSAVIMAS

Projektą bendrai finansuoja ES ir Jonavos rajono savivaldybė. Projekto vertė: 8 137 411,50 €, iš jų ES lėšos – 6 722 657,56 €, savivaldybės biudžeto lėšos – 1 414 753,94 €.

Projektą įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Jonavos vandenys“.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).