Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą


APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslas – naujų pažangių skirstymo sistemų įrengimas, kurios didina gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą, nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams.NAUDA

Projektas „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą“ skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą.

Projekto įgyvendinimo metu atlikta 14 gamtinių dujų skirstymo tinklų sužiedinimų, kurių metu konkrečios dujotiekių atkarpos sujungtos su esamu gamtinių dujų skirstomuoju tinklu. Taip sujungti skirstymo tinklai mažina gamtinių dujų nutraukimo atvejų skaičių, užtikrinant vartotojams dujų tiekimą iš kitos pusės. Tai leidžia padidinti gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir saugumą ESO klientams.

Įgyvendinant šį projektą, iš viso paklota apie 23,70 kilometro skirstomojo dujotiekio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybėse.

Įdiegti nauja pažangi skirstymo sistema, didinanti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą (geresni SAIDI, SAIFI patikimumo rodikliai), nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams, bei nuotolinio techninių parametrų surinkimo įrenginiai yra aktualūs visiems gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams. Įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai taip pat užtikrina patikimą gamtinių dujų tiekimą įmonėms, kurių gamybos procesams būtinas nenutrūkstamas dujų tiekimas.

Skirstymo tinkluose įrengti taškiniai tinklo techninių parametrų nuskaitymo įrenginiai – dujų slėgio davikliai, kurių tikslas – surinkti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne ir duomenis perduoti nuotoliniu būdu. Šie davikliai leidžia analizuoti ir vertinti skirstymo sistemos veikimą, padeda sutrumpinti avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių lokalizavimo ir likvidavimo laiką bei stebėti planinius remonto, rekonstrukcijos darbus.


FINANSAVIMAS

Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. III ketv. – 2019 m. I ketv.

Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 50 % ЕS finansavimas, o bendros projekto investicijos siekė 2 057 421,52 EUR.


 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).