Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Elektros ir dujų skirstymo tinklų GIS


APIE PROJEKTĄ

Šiuo metu ESO valdo dvi atskiras geografines informacines sistemas (GIS), skirtas elektros ir dujų tinklų priežiūrai. Abi sistemos nebeatitinka šiuolaikinių IT standartų ir augančių bendrovės poreikių: yra nelanksčios ir neleidžia efektyviai atlikti kasdienių užduočių. Po „Lietuvos dujų“ ir LESTO sujungimo įkurtas ESO siekia veiklų sinergijos, o bendra GIS leistų greičiau suvienodinti skirtingus procesus, sudarytų  prielaidas paprastesniam sistemos atnaujinimui ir naujų funkcijų vystymui. 

GIS sistemomis kasdien naudojasi apie 600 ESO darbuotojų, kurie nuolat atnaujina duomenis apie elektros ir dujų tinklus, prijungtus naujų klientų objektus, vykusias investicijas ir remontus. GIS sistemos taip pat naudojamos planuojant tinklų plėtrą: braižomos naujos dujotiekių ir elektros tinklų trasos, konkrečių objektų įrengimo vietos. 


NAUDA

Sujungę dvi sistemas į vieną bendrą, mes pasieksime didesnę veiklos sinergiją.

Įdiegus naują modernią GIS sistemą, ESO inžinieriai galės operatyviau atlikti įrenginių priežiūrą, planuoti reikalingas investicijas ir tinklo priežiūros darbus, greičiau suplanuoti naujų klientų prijungimą, efektyviau valdyti elektros energijos nuostolius ir atlikti kitas kasdienes užduotis.


DARBAI

Šiuo metu vyksta viešojo pirkimo procedūros: pateikti ir vertinami galutiniai tiekėjų pasiūlymai. Atlikus vertinimą, bus vykdomos derybos su tiekėjais.RANGOVAS

Rangovas bus atrinktas pabaigus viešąjį pirkimą.

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba