Susisiekime

Atvirų duomenų rinkiniai

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) publikuoja duomenis Lietuvos atvirų duomenų portale.

Duomenų rinkiniai

Automatizuotų verslo vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami automatizuotos apskaitos verslo vartotojų valandiniai duomenys. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių verslo vartotojų objektų kiekį. Į rinkinį nepatenka automatizuotų gaminančių vartotojų ir gamintojų apskaita.

Informacija atnaujinama kas ketvirtį. Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, per valandą iš skirstomojo tinklosuvartotą elektros kiekį, suminį vartotojų skaičių regione

Gaminančių vartotojų atiduotos į tinklą ir suvartotos elektros energijos valandiniai duomenys suagreguoti pagal regioną

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami gaminančių vartotojų (GV) elektros energijos atidavimo į tinklą ir suvartojimo iš tinklo valandiniai duomenys. Į rinkinį įtraukiami GV, kurie elektros energiją gaminama ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengtas ESO elektros skaitiklis. Duomenys pateikiami suagreguoti pagal regioną, t.y. toje teritorijoje esančių GV kiekį.

  • Informacija atnaujinama kas ketvirtį.
  • Duomenys pateikiami CSV formatu pamėnesiui pagal regionus, valandas, vidutinę išmatuojamą elektros galią į / iš skirstomojo tinklo, suminį vartotojų skaičių regione.
  • Pateikiami visi rinkinio ištraukimo dieną esantys GV tame regione nepriklausomai nuo jo ūkinės veiklos statuso, t.y verslas, buitis, viešas sektorius.

Elektros energijos suvartojimas Lietuvoje

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami visų Lietuvos elektros vartotojų suvartojimo duomenys. Informacija atnaujinama kas pusmetį. Duomenys pateikiami trimis CSV failais pagal regionus – „didmiesčiai“, „vidutiniai“ ir „kiti“.