DĖL PARAIŠKŲ IŠDUOTI IŠANKSTINES PRISIJUNGIMO SĄLYGAS, PRIJUNGIMO SĄLYGAS IR PRAŠYMŲ PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLUS

2022 m. liepos 8 d. įsigaliojusios redakcijos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 13 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia negali viršyti 2 GW.Įgyvendinant AIEĮ 13 straipsnio 10 dalį, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. liepos 13 d. pranešimą (toliau – Pranešimas), kuriame nurodyta, jog:

 1) pagal atliktą pirminį vertinimą jau yra pasiekta ir viršyta AIEĮ 13 straipsnio 10 dalyje nurodyta 2 GW saulės elektrinių suminė įrengtoji galia;

 2) perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriai turėtų sustabdyti išdavimo procesą: neišduoti išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo sąlygų, nepasirašyti ketinimų protokolų, kuriuos išdavus ar pasirašius būtų viršyta suminė 2 GW saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji galia. Ši nuostata netaikoma subjektams, nurodytiems AIEĮ 13 straipsnio 10 dalies 5 sakinyje (gaminantiems vartotojams ir kt.), taip pat subjektams, nurodytiems AIEĮ 201 straipsnio 8 dalyje, jei šie subjektai pateikia operatoriui patvirtinimą raštu, jog jų vystomi saulės parkai bus išdalijami asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais;

 3) Taryba atliks saulės šviesos energijos elektrinėms suteiktų galių apimčių įvertinimą ir informuos Energetikos ministeriją bei operatorius.

Vadovaudamasi AIEĮ 13 straipsnio 10 dalimi ir Tarybos Pranešimu, Bendrovė informuoja, kad nuo 2022 m. liepos 14 d. sustabdo paraiškų išduoti išankstines prisijungimo sąlygas, paraiškų išduoti prijungimo sąlygas ir prašymų pasirašyti ketinimų protokolus(toliau kartu vadinama – prašymas) išdavimo procesą.

Jei siekiate vykdyti veiklą, kuriai netaikoma AIEĮ 13 straipsnio 10 dalyje nurodytas ribojimas, prašome tai patvirtinti žemiau nurodyta tvarka:

Pateikusiems prašymus dėl saulės šviesos elektrinių parkų – jei Jūsų siekiamas vystyti saulės šviesos energijos elektrinių parkas bus išdalijamas (priskiriamas) asmenims, siekiantiems tapti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančiais vartotojais, galite pateikti patvirtinimą, kad visa elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi bus vykdoma veikla AIEĮ 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas) (toliau – Patvirtinimas Nr. 1). Pavyzdinę Patvirtinimo Nr. 1 formą galite rasti čia.

Pateikusiems prašymus dėl gamybos veiklos bei pageidaujantiems patikslinti, jog vykdys elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančio vartotojo veiklą – jei pageidaujate patikslinti savo pateikto, bet dar nepriimto prašymo duomenis, prašome Bendrovės savitarnos svetainėje skiltyje „Paraiškos“ atitinkamame komentarų pateikimo lauke patikslinti gamybos tikslą. Jeigu Jūsų prašymas jau priimtas, galite pateikti patvirtinimą, jog vykdysite elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančio vartotojo veiklą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį (toliau – Patvirtinimas Nr. 2) Bendrovei elektroniniu paštu. Pavyzdinę Patvirtinimo Nr. 2 formą galite rasti čia.

Aukščiau nurodytus Patvirtinimus Nr. 1 arba Nr. 2 (toliau – Patvirtinimas) galite pateikti Bendrovei per 5 darbo dienas nuo šio Bendrovės rašto gavimo.Patvirtinimas turi būti pateiktasraštu, pasirašytu įgalioto atstovo fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinimą Bendrovei prašome siųsti elektroniniu paštu [email protected]. Negavus Patvirtinimo per nurodytą terminą arba gavus netinkamą (sąlyginį, nepasirašytą ar pan.) Patvirtinimą, bus laikoma, kad siekiama vykdyti veikla nepatenka AIEĮ 13 straipsnio 10 dalyje nurodytas išimtis, kai 2 GW įrengtosios galios ribojimas netaikomas, ir prašymų, susijusių su gamybos objektu, išdavimo procesas bus sustabdytas.

Gavus Patvirtinimą, su juo susijusių Prašymų nagrinėjimas bus atnaujintas. Galutiniai sprendimai dėl Prašymų, dėl kurių nebus gauta Patvirtinimų, bus priimti Tarybai informavus apie saulės šviesos energijos elektrinėms suteiktų galių apimčių įvertinimo rezultatus. Apie su Prašymais susijusius sprendimus Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Bendrovę [email protected].

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).