Susisiekime

Su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma

Visų pateiktų dokumentų bendras dydis neturi viršyti 20 MB.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Objekto savininkas (vardas ir pavardė arba įmonės pav.)*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto savininko telefonas*
Šis laukas yra privalomas.

Rangovo el.paštas*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto adresas, kuriame pageidaujama gamtinių dujų: gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas*
Šis laukas yra privalomas.

Objekto pavadinimas*
Šis laukas yra privalomas.

Savivaldybė*
Šis laukas yra privalomas.

Kliento sistemos dalis*
Šis laukas yra privalomas.

Ar reikalingas vartotojo sistemos prijungimas prie veikiančio dujotiekio?*
Šis laukas yra privalomas.

Dujotiekio skaitmeninė geodezinė nuotrauka (1:500 masteliu, DWG formatu)

Bylos dydis turi nesiekti 20 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Prisekite dokumentus*
Formatas: PDF

Jei netyčia prisegėte ne tą dokumentą, iš naujo spauskite tą patį „Pasirinkti“ mygtuką ir prisekite teisingą.

 

Bylos dydis turi nesiekti 20 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dujotiekio montavimo darbus atlikęs rangovas*
Šis laukas yra privalomas.

Prisijungimo sąlygų Nr.*
Šis laukas yra privalomas.

Investicinis Nr.*
Pildyti objektams, kuriems 
vartotojo dujų sistemos 
įrengimo/rekonstravimo 
paslaugos užsakytos per ESO, 
kitu atveju žymėti (-) 
Šis laukas yra privalomas.

Jūsų komentaras