Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Be Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos

Visų pateiktų dokumentų bendras dydis neturi viršyti 20 MB.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Objekto savininkas (vardas ir pavardė arba įmonės pav.)*

Objekto savininko telefonas*

Rangovo el. paštas

Objekto adresas, kuriame pageidaujama gamtinių dujų: gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas*

Objekto pavadinimas*

Savivaldybė*

Kliento sistemos dalis

Ar reikalingas vartotojo sistemos prijungimas prie veikiančio dujotiekio?

Požeminio dujotiekio skaitmeninė geodezinė nuotrauka (1:500 masteliu, DWG formatu)

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Prisekite dokumentus*
Formatas: PDF

Jei netyčia prisegėte ne tą dokumentą, iš naujo spauskite tą patį „Pasirinkti“ mygtuką ir prisekite teisingą.

Bendras prisegtų failų dydis neturi viršyti 40 MB.

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dujotiekio montavimo darbus  atlikęs rangovas

Įrenginį įrengusio rangovo atestato Nr.
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Įrenginio galia kW
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Statybos užbaigimo akto data
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Įrenginį įrengusio rangovo darbų vadovo vardas ir pavardė
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Darbų vadovo pažymėjimo nr
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Techninio prižiūrėtojo vardas ir pavardė
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Techninio prižiūrėtojo pažymėjimo nr
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Techninio prižiūrėtojo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Rangovo draudikas
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Draudimo liudijimo galiojimo laikotarpis
Pildyti objektams, kurių prijungimo sutartys pasirašytos nuo 2019 01 01

Prijungimo sąlygų nr.:

Investicinis Nr.

Jūsų komentaras

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai