Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Paraiška dėl SND balionų šalinimo ir reikalingo elektros (ar dujų) galios poreikio užtikrinimo iki daugiabučio

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą (atnaujintą 2020 m.) galite rasti čia.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia.

Daugiabučio namo atstovas (Bendrijos ar administratoriaus pavadinimas arba įgalioto asmens vardas pavardė)

Bendrijos ar administratoriaus įmonės kodas arba įgalioto asmens kodas

Daugiabučio namo atstovas (bendrija, administratorius, įgaliotas asmuo) yra PVM mokėtojas?

Daugiabučio namo atstovo el. paštas

Daugiabučio namo atstovo telefonas

Savivaldybė

Miestas/gyvenvietė

Gatvės pavadinimas

Daugiabučio numeris

SND balionų maistui ruošti skaičius name 

Bendra sąmata, reikalinga SND balionų pašalinimo projektui įgyvendinti (įskaitant ir buto tinklą, bei viryklių įsigijimą), Eur be PVM

Sąmata bendro naudojimo (laiptinėse) elektros tinklo ar gamtinių dujų sistemos atnaujinimui, Eur be PVM 

Sąmata butų elektros instaliacijos ar gamtinių dujų sistemų atnaujinimui, Eur be PVM

Sąmata, elektrinių arba dujinių viryklių, įsigijimui, Eur be PVM

SND balionų kiekis ir reikalingas elektros energijos (ar dujų) galios poreikis. Paraiškos formą galite parsisiųsti čia

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Daugiabučio namo bendro naudojimo sistemos (laiptinių) vidaus tinklo rekonstrukcijos ar pertvarkymo sąmatą

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Arba nurodyti – nereikalinga

Jei reikalinga atnaujinti ir pateikėte bendro naudojimo vidaus tinklo rekonstrukcijos sąmatą, pridėkite dokumentus, įrodančius sąmatos pagrįstumą*

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Daugiabučio namo butų elektros (iki 5 kW galios) instaliacijos ar gamtinių dujų sistemos rekonstrukcijos ar pertvarkymo, sąmata

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Arba nurodyti – nereikalinga

Jei reikalinga atnaujinti ir pateikėte butų elektros ar dujų sistemos rekonstrukcijos sąmatą, pridėkite dokumentus, įrodančius sąmatos pagrįstumą*

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Bendra elektrinių arba dujinių viryklių įsigijimo sąmata

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Arba nurodyti - nereikalinga

Jei reikalinga įsigyti ir pateikėte viryklių įsigijimo sąmatą, pridėkite dokumentus, įrodančius sąmatos pagrįstumą*

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta Lietuvos energetikos agentūros nustatytos formos deklaracija. Formą galite atsisiųsti čia.

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Arba nurodyti – nėra vykdančių ūkinę veiklą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga

Jūsų pastebėjimai:

Apsaugos kodas

secimg
 

*Dokumentai, įrodantys sąmatos pagrįstumą – viešųjų pirkimų sutartis, projektinės sąmatos, arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir panašiai.

Kontaktai konsultacijoms dėl SND balionų keitimo projekto įgyvendinimo:

ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos: tel. nr. 8 800 20500
Lietuvos energetikos agentūros: el. paštas SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba