Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

SND balionų projekto mokėjimo prašymų teikimas ir apmokėjimas

Išlaidos gali būti apmokamos:

  1. Išlaidų kompensavimo būdu:

Daugiabučio namo atstovas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Jei gyventojas pats įsigyja viryklę, išlaidų įrodymo dokumentų kopijas turi pateikti daugiabučio namo atstovui. Daugiabučio namo atstovas, gavęs lėšas per 10 darbo dienų, išmoka jas butų savininkams ir apie tai informuoja Lietuvos energetikos agentūrą.
Kartu su mokėjimo prašymu privaloma pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas

  1. Deklaruojant neapmokėtas išlaidas:

Daugiabučio namo atstovas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Gavęs lėšas, daugiabučio namo atstovas per 5 darbo dienas išmoka jas rangovui ir tiesiogiai pateikia patirtų išlaidų apmokėjimo įrodymą Lietuvos energetikos agentūrai. Šis būdas skirtas daugiabučiams, kurie neturi galimybės padengti numatytų išlaidų.
Kartu su mokėjimo prašymu privaloma pateikti išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas.

Išlaidos gali būti patirtos nuo registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Dokumentų pateikimas

SND balionų projekto mokėjimo prašymą prašome pateikti užpildydami žemiau esančią formą bei prikabindami reikiamus dokumentus:

  • Namo ir butų techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos vertinimo pažymą (rangovo aktą)
  • Bute ar kitoje patalpoje įrengtos elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimą patvirtinantį dokumentą
  • Daugiabučio atstovo laisvos formos deklaraciją apie faktiškai nebenaudojamus balionus
  • Mokėjimo prašymo formą

Svarbiausios datos

  • Visus darbus būtina atlikti iki gruodžio 10 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus ESO. Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikia ESO ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.
  • Gavus reikiamą informaciją iš daugiabučio namo atstovo ESO per 5 darbo dienas pateikia mokėjimo prašymus Lietuvos energetikos agentūrai, el. p. adresu SNDbalionai@ena.lt, ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Daugiabučio namo atstovas (bendrijos ar administratoriaus pavadinimas arba įgalioto asmens vardas pavardė)

Daugiabučio namo atstovo el. paštas

Daugiabučio namo atstovo telefono numeris

Savivaldybė

Daugiabučio adresas (mietas/gyvenvietė, gatvė, numeris)

Mokėjimo prašymo forma XLS formatu (atsisiųsti formą pildymui)

Bylos dydis turi nesiekti 25 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Mokėjimo prašymo forma PDF formatu

Bylos dydis turi nesiekti 25 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Papildomi pagrindžiantys dokumentai (rangovo aktas, viryklės įsigijimo dokumentas, deklaracija ir kt.

Bylos dydis turi nesiekti 25 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba